en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hotelledelse - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BHO395_2 Investering og finansiering for vertskapsnær... 10
1 2 3 4 6
BHOBAO_1 Bacheloroppgave i hotelledelse 20
1 2 3 4
BHO120_2 Juss for hotell, restaurant og reiseliv 10
1 2 3 4 5
Valgbare emner eller utveksling SP Semester
U_B-HOTLED Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
BHO301_1 Organisasjonskommunikasjon 10
1 2 3 4 6
BHO302_1 Prosjektledelse 10
1 2 3 4 6
BHO303_2 Fra læring til næring 10
1 2 3 4
BHO385_2 Lederlaboratorium 10
1 2 3 4 6
ÅRE120_1 Forbrukerinnsikt 10
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
BHO270_1 Markedsføringsledelse 10
1 2 4 5 6
BHO280_2 Finansregnskap for hotell og reiseliv 10
1 2 4 5 6
BHO285_1 Strategisk hotelledelse 10
1 2 4 5 6
BHO275_2 Markedsanalyse og forskningsmetode 10
1 2 3 5 6
BHO290_1 Personalledelse og kommunikasjon i servicebed... 10
1 2 3 5 6
BHO295_1 Revenue management 10
1 2 3 5 6
BHOBAO_1 Bacheloroppgave i hotelledelse 20
1 2 3 4
BHO120_2 Juss for hotell, restaurant og reiseliv 10
1 2 3 4 5

Valgbare emner eller utveksling

Emner ved UiS
Obligatorisk emne SP Semester
BHO395_2 Investering og finansiering for vertskapsnær... 10
1 2 3 4 6
Valgbare emner SP Semester
BHO301_1 Organisasjonskommunikasjon 10
1 2 3 4 6
BHO302_1 Prosjektledelse 10
1 2 3 4 6
BHO303_2 Fra læring til næring 10
1 2 3 4
BHO385_2 Lederlaboratorium 10
1 2 3 4 6
ÅRE120_1 Forbrukerinnsikt 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-HOTLED Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6
Obligatoriske emner SP Semester
BHO140_1 Introduksjon til hotelledelse 10
2 3 4 5 6
BHO160_1 Matematikk og statistikk 10
2 3 4 5 6
SVEXPHIL_8 Examen Philosophicum - NHS 10
2 3 4 5 6
BHO130_1 Serviceledelse og serviceorganisering 10
1 3 4 5 6
BHO150_2 Bedriftsøkonomisk analyse for vertskapsnæri... 10
1 3 4 5 6
BHO250_4 Serviceøkonomi 10
1 3 4 5 6
BHO270_1 Markedsføringsledelse 10
1 2 4 5 6
BHO280_2 Finansregnskap for hotell og reiseliv 10
1 2 4 5 6
BHO285_1 Strategisk hotelledelse 10
1 2 4 5 6
BHO275_2 Markedsanalyse og forskningsmetode 10
1 2 3 5 6
BHO290_1 Personalledelse og kommunikasjon i servicebed... 10
1 2 3 5 6
BHO295_1 Revenue management 10
1 2 3 5 6
BHOBAO_1 Bacheloroppgave i hotelledelse 20
1 2 3 4
BHO120_2 Juss for hotell, restaurant og reiseliv 10
1 2 3 4 5

5. semester, emner ved UiS eller utveksling

Emner ved UiS
Obligatorisk emne SP Semester
BHO395_2 Investering og finansiering for vertskapsnær... 10
1 2 3 4 6
Valgbare emner SP Semester
BHO301_1 Organisasjonskommunikasjon 10
1 2 3 4 6
BHO302_1 Prosjektledelse 10
1 2 3 4 6
BHO303_2 Fra læring til næring 10
1 2 3 4
BHO385_2 Lederlaboratorium 10
1 2 3 4 6
ÅRE120_1 Forbrukerinnsikt 10
1 2 3 4 6
Utveksling 5. semester
U_B-HOTLED Utveksling - 30 SP  
1 2 3 4 6