en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.


Etter endt program er det forventet at kandidatene har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:Kunnskaper:

 • Spesialkunnskap om hotell-, service- og vertskapsbedrifter innen planlegging, drift og aktuelt regelverk.
 • Kunnskap om økonomisk planlegging, beslutninger og kontroll på bedriftsøkonomisk og næringsøkonomisk nivå. Dette omfatter kalkulasjonsformer, budsjettering, økonomiske styringssystemer, beslutningsstøttesystemer, finansregnskap, lønnsomhetsberegning og finansiering. I tillegg kommer kunnskap om mikroøkonomisk analyse og næringsøkonomi.
 • Kunnskap om organisasjon og ledelse: serviceledelse, personalledelse, organisasjonsteori og psykologi.
 • Kompetanse i markedsføringsledelse.Ferdigheter:
 • Evne til å integrere teoretisk kunnskap og å anvende den på hotellrelaterte problemer av praktisk art
 • Evne til systematisk og selvstendig kunnskapsetablering
 • Evne til operativ analyse, planlegging og implementering av prosjekt innen hotell- og servicenæringen.
 • Evne til metodisk å fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger og kontroll.
 • Evne til skriftlig og muntlig presentasjonGenerell kompetanse:
 • Ha ervervet kompetanse innen ledelse, økonomi, organisasjonspsykologi og markedsføring med relevans for hotell- og servicenæringen
 • Ha en helhetlig forståelse av hotell- og servicenæringens betydning for individet og samfunnet for øvrig
 • Kunne tilføre kompetanse til hotell- og servicenæringen lokalt, nasjonalt og internasjonalt