en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historiedidaktikk - masterstudium - deltid

Historiedidaktikk er et fag hvor man reflekterer over møtet mellom fortiden og dens "brukere". Studiet tar utgangspunkt i at historie både er en fortalt fortid og en opplevd fortid, at den er en sentral dimensjon i menneskers liv, en kilde til resonnering om eget liv og et byggende element i enkeltmenneskets og kollektivets identitet. Det bygger på den forståelse at mennesket både er historieskapt og historieskapende. Dette innebærer en forståelse av tidligere tiders historieoppfatninger og fortidsoppfatningenes innhold og funksjon i dagens samfunn.
Studiet tar konsekvensen av at dagens samfunn skaper og formidler historieoppfatninger på flere måter og områder, gjennom forskning og undervisning, i museer, innen kulturturisme, gjennom skjønnlitteratur og massemedier o.a.
Dette studiet blir tilbudt både som fulltidsstudium over to år og deltidsstudium over fire år. Som deltidsstudent har man fire års studierett, men man kan velge å bruke kortere tid. Studentene på deltidsstudiet legger opp progresjon i samråd med faglærer. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter.
Masterstudiet i historiedidaktikk inngår i lektorprogrammet med integrert praktisk-pedagogisk utdanning over fem år.

Fagplan

Studiet er inndelt i en fellesdel (60 sp) og en individuell forskningsdel (60 sp) der studenten arbeider selvstendig og under rettledning med masteroppgaven, se Studieplan og emner.

Hva kan du bli

Etter gjennomført studium får studenten graden master i historiedidaktikk som bl.a. åpner veien til lektorstilling i skoleverket etter avlagt eksamen i PPU. Studiet retter seg også mot stillinger i museer/arkiver og kulturformidling. Studiet åpner for doktorgrad i historie eller pedagogikk avhengig av tema i masteravhandlingen.