en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En bachelorgrad ved IKS består av to fag, fag 1 og fag 2. Læringsutbyttet vil variere alt etter hvilken kombinasjon av fag og emner du velger (les om læringsutbytte under de enkelte emner). Evnen til kritisk tenkning og kritisk og korrekt bruk av kilder står helt sentralt i den vitenskapelige tradisjonen, uansett hvilken fagkombinasjon du tar. Du vil også få trening i å presentere fagstoffet skriftlig og muntlig.
En bachelor i historie innebærer at du tar fordypningen i historie (fag 1). Historiefaget tar utgangspunkt i studier av fortiden, forståelsen av nåtiden og perspektiver på framtiden. Som student skal du oppøve en kritisk bevissthet og distanse til historie og samtid. Gjennom dette får du en forståelse av historiefagets særtrekk. Du skal få trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger.
Selve fordypningen består primært i at du skriver et selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning. Dette skjer det tredje året av bachelorstudiet.
Det andre faget du velger, fag 2, vil ha en egenverdi. I tillegg vil fag 2 kunne knyttes til ditt fag 1 på ulike måter. Vi tilbyr nordisk, engelsk, religionsstudier og (avhengig av ledige plasser) samfunnsfag som fag 2. Velger du religionsstudier som fag 2, vil det øke din kunnskap om og forståelse av ulike kulturer og livssyn, og gi deg dypere innsikt i hvilken rolle religion har spilt i historisk sammenheng.
Det er også mulig å søke innpass av andre fag som fag 2.