en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historie - årsstudium

Historie årsstudium gir grunnleggende innsikt i hovedtrekk i norsk og europeisk historie fra antikken til vår egen tid.
Arbeidsformer
Undervisning foregår gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, muntlige og skriftlige øvelser.

Hva kan du bli

Et årsstudium i historie kvalifiserer for opptak på historie fordypning.
Selv om 60 SP historie kan inngå i en bachelorgrad, anbefales det å søke seg direkte inn på et bachelorprogram fremfor å begynne på et årsstudium. Et årsstudium er isolert sett ikke en grad. Bachelormodellen ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) legger opp til at studenten tar to fag, fag 1 og fag 2.
Tilbudet om årsstudium er først og fremst rettet mot dem som ønsker å ta ett år med fagutdannelse, enten for å bruke det i en universitetsgrad ved et annet lærested enn IKS, eller som etterutdanning, for eksempel for å få undervisningskompetanse i faget. Årsstudiet er ikke beregnet på dem som sikter mot en bachelorgrad ved IKS.
Jobbmuligheter
Et årsstudium i seg selv er ikke en universitetsgrad og kvalifiserer ikke for et yrke, men 60 SP historie kan inngå i en bachelorgrad. Har du en bachelor der minimum 60 SP historie inngår, og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), har du undervisningskompetanse i faget på grunn- og videregående nivå.
Å studere historie gir en generell realkompetanse i kritisk analyse og framstilling, og bidrar til kulturforståelse som er nyttig i samfunnsanalytiske sammenhenger både i offentlig og privat virksomhet.
Praktisk informasjon
Timeplaner blir utarbeidet frem mot semesterstart og legges da ut på våre nettsider, samt på det nettbaserte læringssystemet Canvas. Alle studenter ved UiS vil få en brukerkonto på Canvas, og plikter å holde seg orientert om det som legges ut her av informasjon, både av administrativ og faglig art.