en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykepleie - bachelorstudium


Obligatoriske emner SP Semester
BSY350_1 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 20
1 2 3 4 6
BSYBAC_4 Selvstendighet og ansvar i sykepleie 20
1 2 3 4

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B SP Semester
BSYKI3_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 6
BSYKO4_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse C og D SP Semester
BSYME3_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 6
BSYPS4_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse E og F SP Semester
BSYPS3_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 6
BSYME4_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I SP Semester
BSYKO3_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 6
BSYKI4_1 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 10
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BSY250_1 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A 10
1 2 4 5 6
BSY252_1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 10
1 2 4 5 6
BSYF02_1 Sykepleie til pasient og pårørende. Del C F... 0
1 2 5 6
BSY251_2 Sykepleie til pasient og pårørende - Del B 10
1 2 3 5 6
BSY253_1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 10
1 2 3 5 6
BSY350_2 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 15
1 2 3 4 6
BSYBAC_5 Selvstendighet og ansvar i sykepleie 15
1 2 3 4 5

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B SP Semester
BSYME1_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 4 5 6
BSYPS2_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 3 5 6
BSYKI3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKO4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse C og D SP Semester
BSYKI1_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 4 5 6
BSYKO2_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 3 5 6
BSYME3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYPS4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse E og F SP Semester
BSYKO1_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 4 5 6
BSYKI2_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 3 5 6
BSYPS3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYME4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I SP Semester
BSYPS1_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 4 5 6
BSYME2_1 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 10
1 2 3 5 6
BSYKO3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKI4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske emner SP Semester
BSY151_1 Grunnleggende sykepleie 10
2 3 4 5 6
BSY152_1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 10
2 3 4 5 6
BSY153_1 Legemiddelregning 0
2 3 4 5 6
BSY155_1 Sykepleiens grunnlagstenkning 10
2 3 4 5 6
BSYP01_1 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sy... 10
3 4 5 6
BSY154_1 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag -... 10
1 3 4 5 6
HVEXPHIL_1 Examen Philosophicum - HV 10
1 3 4 5 6
BSY250_2 Klinisk sykepleie del A 10
1 2 4 5 6
BSY252_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 4 5 6
BSY251_3 Klinisk sykepleie- Del B 10
1 2 3 5 6
BSY253_2 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske... 5
1 2 3 5 6
BSY350_2 Sykepleie i et samfunnsperspektiv 15
1 2 3 4 6
BSYBAC_5 Selvstendighet og ansvar i sykepleie 15
1 2 3 4 5

Praksisemner

Obligatoriske praksisemner klasse A og B SP Semester
BSYME1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYPS2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKI3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKO4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse C og D SP Semester
BSYKI1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKO2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYME3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYPS4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse E og F SP Semester
BSYKO1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYKI2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYPS3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYME4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5
Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I SP Semester
BSYPS1_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 4 5 6
BSYME2_2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasi... 15
1 2 3 5 6
BSYKO3_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 6
BSYKI4_2 Praksisstudier med fokus på sykepleie og syk... 15
1 2 3 4 5