en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sosialt arbeid og sosialpedagogikk - Masterstudium


Obligatoriske emner SP Semester
MSOMAS_2 Masteroppgave 30
1 2 3

Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

3. semester ved UiS
Obligatorisk emne SP Semester
MSO270_1 Forskningsseminar 10
1 2 4
Velg 2 emne SP Semester
MEN105_1 Organisasjon, ledelse og samfunn 10
1 2 4
MSA125_1 Krisehåndtering 10
1 2 4
MHV269_1 Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid... 10
1 2 4
3. semester utveksling
M-SOSARB 30 studiepoeng i valgfrie emner ved universit...  
1 2 4
Obligatoriske emner SP Semester
MSO114_1 Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialp... 20
2 3 4
MSO120_1 Vitenskapsteori 10
2 3 4
MSO121_3 Velferdsstaten - politikk og teori 10
1 3 4
MSO130_2 Forskningsmetoder 10
1 3 4
MSOMAS_2 Masteroppgave 30
1 2 3
Velg 1 av 3 emner SP Semester
MSO190_1 Children, youth and participation 10
1 3 4
MSO125_1 Arbeid som inkluderingspolitikk 10
1 3 4
MSO165_1 Barnevernrettslige tema 10
1 3 4

Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

Ved UiS - velg fordypning
Fordypning Arbeidsinkludering SP Semester
MSO225_1 Arbeidsinkludering og sosialt arbeid 10
1 2 4
MSO235_1 Arbeid, rus og psykisk helse 10
1 2 4
MSW110_1 Ethical Reflections in Contextual Social Work... 10
1 2 4
Fordypning Barnevern SP Semester
MSO255_1 Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikth... 10
1 2 4
MSO265_1 Samarbeid med barn og familier - metoder og t... 10
1 2 4
MSO275_1 Relasjoner og samarbeid med barn og familier ... 10
1 2 4
Utveksling
U_M-SOSARB Utveksling - 30 SP  
1 2 4