en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har kunnskap:

  • om eget fagområde i en helsevitenskapelig sammenheng
  • til å uttrykke et reflektert og kritisk syn når det gjelder forholdet mellom tjenester, profesjonsutøvere og brukere

Ferdigheter
Kandidaten kan
  • vurdere og argumentere verdimessig, etisk og juridisk, for å sikre god praksis
  • formidle vitenskapelige funn og anvende det vitenskapelige språket knyttet til helsevitenskap

Generell kompetanse
Kandidaten
  • har kunnskap om og evne til kritisk refleksjon i forhold til vedvarende helseutfordringer og mestring av disse utfordringene
  • kan beherske vitenskapelig tenkesett og arbeidsmåte

Målgruppe
Studiet bygger på og viderefører kunnskaps- og fagområder i bachelorutdanninger i helse- og/eller sosialfag i tråd med kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for masterstudiet, jfr. Mastergradsforskriftens § 3. Personer som har en slik bachelorgrad, eller en tidligere grunnutdanning innenfor disse fagområdene vil derfor utgjøre den primære målgruppen for studiet.