en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

CV

En CV er en kortfattet oppsummering av dine kvalifikasjoner og erfaringer. Den bør være ryddig og oversiktlig og på maks to sider.

Mange arbeidsgiver bruker CV’en som første sorteringsmetode når søknadsbunken skal gjennomgås. Derfor bør en CV være skreddersydd til stillingen som søkes, slik at den er interessant for arbeidsgiveren. Med dette mener vi at du bør variere hva du understreker, fremhever og utdyper.
Det er visse standardelementer som må være med i en CV:
 

Personalia: navn, adresse, telefon, e-post adresse og fødselsdato. Du kan også ta med sivilstatus.

Arbeidserfaring: tidsrom (måned og år), arbeidsgiver, stillingstittel. Relevante arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan skrives i stikkordsform.

Utdanning: tidsrom (måned og år), utdanningsinstitusjon, fag/studium. Tittel eller kort beskrivelse av oppgaver og fordypningsområder kan tas med dersom det er relevant i forhold til stillingen.

Tillitsverv, frivillig arbeid,  kurs , språkkunnskap (oppgi nivå), it-kunnskap (oppgi hvilke programmer du behersker) og interesser er momenter som bør være med i en CV
 

Referanser må nevnes. Du kan velge å sette opp navn og kontaktinformasjon på dine referansepersoner eller skrive at dette fremlegges ved etterspørsel.


Lag gjerne et kort avsnitt som du plasserer rett etter "personalia" som du kaller "Nøkkelkompetanse". Der beskriver du din mest relevante kompetanse og tidligere erfaringer. Det skal være faktabasert og mest mulig konkret.

CV og søknad skal utfylle hverandre med minst mulig overlapping. Bruk samme skrifttyper i CV og søknad.