en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MRSA- og tuberkuloseundersøkelse

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter i visse tilfeller også å gjennomgå undersøkelse for MRSA.

Krav om tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Under langvarig opphold i land med høy forekomst av tuberkulose er det en reell risiko for å bli smittet. 

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Kravet gjelder dersom du kommer fra, eller i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg over 3 måneder, i land med høy forekomst av tuberkulose. Se oversikt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vi ønsker at studentene testes og følges opp i hjemkommunen sin. Ta kontakt med kommuneadministrasjonen i hjemkommunen for informasjon om hvor testen tas i din kommune. 

For mer informasjon om tuberkulose, se FHIs tuberkuloseveileder.
 

Forhåndsundersøkelse Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) er hudbakterier som har utviklet motstand mot de typene antibiotika som vi bruker mest. 

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for MRSA. 

Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt/på besøk i helseinstitusjoner i land utenfor Norden og Nederland. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet. Hvis dette er tilfelle må du ta kontakt med din fastlege og ta MRSA-testen.