en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning i løpet av utdanningen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.

Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning ettersom eleven vil kunne identifiseres.

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter i utdanninger som skal i praksis eller ha klinisk undervisning ved Det helsevitenskapelige fakultet. Erklæringen bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på Studentweb før praksisperioden begynner. Dette gjelder for studenter ved Bachelor i paramedisin, Master i jordmorfag, spesialsykepleie og helsesykepleie, samt Videreutdanning i kreftsykepleie.

For studenter ved Bachelor i sykepleie er obligatorisk undervisning og innlevering av erklæring om taushetsplikt del av emnet BSYP01 - Kliniske studier med fokus på grunnleggende sykepleie.

Studenter som ikke har levert egenerklæring/semesterregistrert seg før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

For studenter ved lærerutdanninger se egen informasjon om taushetsplikt her.