en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studieåret

Studieåret varer normalt 10 måneder. Et fullt studieår er beregnet til 1500 - 1800 arbeidstimer og 60 studiepoeng.

Undervisningsterminer
All undervisning og eksamen/prøve (jf. eksamensforskriften) skal avholdes innenfor vedtatte undervisningsterminer. Ulike typer prøver eller forkurs og lignende, som er nødvendig for å begynne på undervisningen, kan gjennomføres før semesterstart. Slike tiltak skal være omtalt i fag- og studieplaner og dessuten være behørig annonsert.

Helligdagene som kan falle i perioden mars – juni innebærer årlige justeringer av undervisningsopplegget.

Eksamener, prøver, oppgaver med mer, som er avlagt eller innlevert i perioden mellom 1. august og 31. desember og mellom 1. januar og 31. juli framkommer på karakterutskrift/vitnemål som avlagt eller innlevert i hhv høstterminen eller vårterminen.

Utdanningsutvalget har fastsatt følgende undervisningsterminer:

Studieåret 2019 - 2020:

Høstsemesteret 2019: mandag 5. august - fredag 20. desember

Vårsemesteret 2020: torsdag 2. januar - fredag 19. juni.

Studieåret 2020 - 2021: 

Høstsemesteret 2020: mandag 10. august - tirsdag 22. desember

Vårsemesteret 2021: mandag 4. januar - fredag 25. juni.