en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vaksine, tuberkulose og MRSA

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter i visse tilfeller også å gjennomgå undersøkelse for MRSA.

Krav om tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte.

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Kravet gjelder dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Ta kontakt med helsestasjonen eller smittevernkontoret i den kommunen du bor i. Det kreves at du skal ha tatt en blodprøve (QFT eller en injeksjon Mantoux) samt et bilde av lungene dine (røntgen thorax).
 

Tilbud om BCG vaksinasjon til uvaksinerte

Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet. Praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan medføre økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose.

Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte helsestasjonen eller smittevernkontoret på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest som du må ta med ved studiestart.
 

Forhåndsundersøkelse Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA er hudbakterier som har utviklet motstand mot de typene antibiotika som vi bruker mest.

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for MRSA.

Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet. Hvis dette er tilfelle må du ta kontakt med din fastlege og ta MRSA-testen.