en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Antall forsøk i praksis

Ved veiledet praksis har en student rett til 2 forsøk på å bestå praksis. Begrunnet søknad om dispensasjon for et 3. forsøk kan innvilges dersom særlige forhold tilsier det.

For praksis som ikke er veiledet gjelder de samme reglene som for emner for øvrig, hvor en student har rett til å fremstille seg til prøving tre ganger. For nærmere informasjon, se Forskrift om eksamen ved UiS.