en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tidligere medlemmer og observatører i læringsmiljøutvalget

Det er styret som hvert studieår oppnevner medlemmer og observatører til læringsmiljøutvalget. På denne siden finner du oversikt over hvem som var oppnevnt til utvalget i de foregående studieårene.

Studieåret 2018/19

I studieåret 2018/19 hadde læringsmiljøutvalget følgende sammensetning:

Leder: 

 • Cathrine Johanne Sønvisen

Sekretær:

 • Veslemøy Hagen

Medlemmer:

 • Lene Borgen 
 • Joachim Børlie, med vara Erling Fredrik Strømme 
 • Marina Davidian
 • Dag Husebø, med vara Marit Boyesen
 • Lone Litlehamar, med vara Karoline Holmboe Høibo
 • Anne-Marie Lund, med vara Erling Fredrik Strømme 
 • Brita Strand Rangnes, med varaer Leslie Leith Symington og Magne Olav Sydnes
 • Jakob Ryen, med vara Erling Fredrik Strømme 

Studentmedlemmene har rekkefølgerepresenterte vararepresentanter til læringsmiljøutvalget.

Disse var oppnevnt som faste observatører med talerett:

 • Frank Bremnes
 • Roar I. Huseby
 • Gitte Kolstrup 
 • Maren Anne Kvaløy

Følgende roller/stillinger har status som informerte (i kraft av rolle/stilling eller etter forespørsel), og skal motta kopi av møteinnkalling og saksliste:

 • Universitetsdirektøren
 • Fakultetsdiretørene
 • Kvalitetskontoret
 • Fakultetenes kvalitetskoordinatorer
 • AMU-leder
 • Studentprest

 

Studieåret 2017/18

I studieåret 2017/18 hadde læringsmiljøutvalget følgende sammensetning:

Leder: 

 • Dag Husebø (prorektor), med vara Marit Boyesen (rektor)

Sekretær:

 • Veslemøy Hagen (utdanningsdirektør)

Medlemmer:

 • Lene Borgen (eksternt medlem)
 • Aleksander Egeli (student)
 • Roar I. Huseby (representant for drift/infrastruktur), med vara Sven Andersen
 • Lone Litlehamar (fakultetsdirektør), med vara Karoline Holmboe Høibo)
 • Anne-Marie Lund (student)
 • Brita Strand Rangnes (prodekan), med vara Lars Atle Kjøde
 • Jørgen Sjøberg (student)
 • Emma Øren (student)

Studentmedlemmene har rekkefølgerepresenterte vararepresentanter til læringsmiljøutvalget.

Faste observatører med talerett:

 • Frank Bremnes
 • Marina Davidian
 • Gitte Kolstrup

Følgende har status som informerte (enten i kraft av posisjon eller på forespørsel), og skal motta kopi av møteinnkalling og saksliste:

 • Universitetsdirektøren
 • Fakultetsdiretørene
 • Kvalitetskontoret
 • Fakultetenes kvalitetskoordinatorer
 • AMU-leder
 • Studentprest

 

Studieåret 2016/17

I studieåret 2016/17 hadde læringsmiljøutvalget følgende sammensetning:

Leder: 

 • Magne Bartlett

Øvrige medlemmer:

 •   Lene Borgen
 •   Eric Christian Brun
 •   Aleksander Egeli
 •   Ingunn Folgerø
 •   Dag Husebø
 •   Rolf Ljøner Ringdahl
 •   Karl Even Selvig
 •   Victoria Walberg

Observatører:

 •   Frank Bremnes  
 •   Marina Davidian  
 •   Gitte Kolstrup

 

Studieåret 2015/16

I studieåret 2015/16 hadde Læringsmiljøutvalget (som inntil 1.1.2016 het Kvalitets- og læringsmiljøutvalget) følgende sammensetning:

Leder: 

 • Dag Husebø (fra 1.1.2016) 
 • Tor Henning Hemmingsen (til 31.12.2015)

Medlemmer:

 •   Johannes Nordrum Bratberg
 •   Ingunn Folgerø (fra november 2015)
 •   Eva Hærem
 •   Anine Klepp
 •   Carina Birgitte Stenseth Lund
 •   Merete Myhra
 •   Rolf Ringdahl
 •   Tom Ryen
 •   Karl Even Selvig
 •   Odd Folke Topland   (til november 2015)

Observatører:

 •   Anne Marit Aspenes  
 •   Lene Borgen (i 2015)
 •   Frank Bremnes  
 •   Birgit Brun  
 •   Marina Davidian  
 •   Stefan Emmerhoff  
 •   Elisabeth Faret
 •   Lene Katrine Hoff  
 •   Terje Jaasund  
 •   Lone Litlehamar
 •   Ole Madsen  
 •   Ingeborg Nymoen  
 •   Aasny Omdal   
 •   Fredrik Skår  
 •   Hanne Egenæs Staurseth  

 

Studieåret 2014/15

I studieåret 2014/2015 hadde Kvalitets- og læringsmiljøutvalget følgende medlemmer og observatører:

Leder: 

 •  Amund Thomassen

Medlemmer:

 • Tor Henning Hemmingsen Medlem
 •   Eva Hærem    Medlem
 •   Jørgen Jakobsson   Medlem
 •   Anine Klepp   Medlem
 •   Merete Myhra   Medlem
 •   Rolf Ringdahl   Medlem
 •   Tom Ryen   Medlem
 •   Karl Even Selvig   Medlem
 •   Odd Folke Topland   Medlem

Observatører:

 •   Anne Marit Aspenes   Observatør
 •   Frank Bremnes   Observatør
 •   Birgit Brun   Observatør
 •   Marina Davidian   Observatør
 •   Stefan Emmerhoff   Observatør
 •   Lene Katrine Hoff   Observatør
 •   Rolf Arild Jakobsen   Observatør
 •   Hanne Egenæs Staurseth  Observatør (Martin Vogt Juhler var observatør fram til 23.03.2015)
 •   Terje Jaasund   Observatør
 •   Ole Madsen   Observatør
 •   Ingeborg Nymoen   Observatør
 •   Aasny Omdal   Observatør
 •   Fredrik Skår   Observatør

Studieåret 2013/14

I studieåret 2013/14 hadde Kvalitets- og læringsmiljøutvalget følgende medlemmer og observatører: 

 • Gamaal El-Attar (internasjonalt ansvarlig StOr)
 • Tor Henning Hemmingsen (prorektor)
 • Nadia Heyler (fag- og læringsansvarlig StOr)
 • Eva Hærem (prodekan SV)
 • Merete Myhra (student)
 • Dag Jostein Nordaker (instituttleder IMD)
 • Håkon Ohren (leder StOr)
 • Rolf Ringdal (ressursdirektør)
 • Birgitte Rodvelt (student)
 • Gro Sokn (fakultetsdirektør TN)

I studieåret 2013/14 ble utvalget ledet av prorektor Tor Henning Hemmingsen. Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen var utvalgets sekretær. Vara for studentenes representanter var Patrick Langeland Åsen og Anders Nordin. Vara for ansattes representanter var Jorunn Melberg og Sigbjørn Hervik.

Følgende var observatører til utvalget i studieåret 2013/2014: 

 • Anne Marit Aspenes (ESS)
 • Marina Davidian (IT)
 • Stefan Emmerhoff (studentprest)
 • Janne Haugland (kvalitetskoordinator SV)
 • Terje Jaasund (Statsbygg)
 • Martin Vogt Juhler (UiSDC)
 • Joachim Kallevig (IK)
 • Ingeborg Nymoen (kvalitetskoordinator TN)
 • Arne Johan Nærøy (AM) (Etter 1.5.2014: Ole Madsen)
 • Aasny Omdal (UB)
 • Gro Sogn (AMU)
 • Marianne Simonsen (ESS)
 • Fredrik Skår (kvalitetskoordinator HUM)
 • Benedikte Titlestad (SiS) (Etter 20.12.2013: Frank Bremnes)
   

Studieåret 2011/12

KLU ble opprettet høsten 2011, og avløste da det tidligere Læringmiljøutvalget (LMU). Faste medlemmer av KLU var prorektor og ressursdirektør. Fem studentrepresentanter ble oppnevnt (to for to år, tre for ett år), og tre ansattrepresentanter ble oppnevnt (for tre år). KLUs første sammensetning ble satt slik:

 • Tor Henning Hemmingsen, prorektor
 • Therese T. Holt, student
 • Eva Hærem, prodekan, SV
 • Daniel Haug Nystad, student
 • Rolf Ringdal, ressursdirektør
 • Morten Rønne, studentvara
 • Eirik F. Sakariassen, student
 • Fredrik Sele, student,
 • Gro Sokn, fakultetsdirektør, TN, med Tore Wiig, studieleder, TN som vara
 • Carina Tangeraas, studentvara
 • Bjørn Tangvald, student
 • Elin Thuen, insituttleder, HUM, med Jorun Melberg, prodekan (fra 01.01.12), HUM som vara