en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LU 2019 epostadresser

Adresselister for medlemmer, observatører, informerte, sekretariatsmedlemmer

Medlemmer

Lene Borgen Waage, Joachim Børlie, Sjur Martin Bjerke, Astrid Birgitte Eggen, med vara Klaus Mohn, Lawrence Dean Mulbah, Mahnoor Raja, Brita Strand Rangnes, med varaer Leslie Leith Symington og Magne Olav Sydnes, Valeria Rojas, Gro Sokn, med vara Egil Kristensen

Lene Borgen Waage <Lene.Borgen.Waage@hvl.no>; StOr Leder <leder@stor.uis.no>; Sjur Martin Bjerke <sjur.bjerke@uis.no>; Astrid Birgitte Eggen <astrid.b.eggen@uis.no>; lawrencedeanmulbah@outlook.com; Mahnoor Raja <m.raja@stud.uis.no>; Brita Strand Rangnes <brita.s.rangnes@uis.no>; Leslie Leith Symington <leith.symington@uis.no>; Magne Olav Sydnes <magne.o.sydnes@uis.no>; Valeria Kristine Rojas Garrido <vk.garrido@stud.uis.no>; Gro Adsen Sokn <gro.sokn@uis.no>; Egil Kristensen <egil.kristensen@uis.no>; StOr Læringsmiljø <laringsmiljo@stor.uis.no>; 

Faste observatører

Elisabeth Faret, med vara Arve Kristiansen, Roar I. Huseby, Gitte Kolstrup, Maren Anne Kvaløy

elisabeth.faret@studentensbeste.no; Elisabeth Faret <elisabeth.faret@uis.no>; Arve Kristiansen <arve@studentensbeste.no>; Gitte Kolstrup <gitte.kolstrup@uis.no>; Maren Anne Kvaløy <maren.a.kvaloy@uis.no>; UiS Studentombudet <studentombudet@uis.no>;  

Informerte

Fakultetenes dekaner, Fakultetsdirektørene, Fakultetenes kvalitetskoordinatorer, AMU-leder, Studentprest, Leder av enhet for studentservice 

Fakultetenes dekaner - SV - TN - UH - UK - HH-UiS - HV:

gro.e.mathisen@uis.no; oystein.l.bo@uis.no; elaine.munthe@uis.no; morten.wensberg@uis.no; ola.kvaloy@uis.no; kristin.akerjordet@uis.no; 

Fakultetsdirektørene - SV - TN - UH - UK - HH-UiS - HV:

lone.litlehamar@uis.no; gro.sokn@uis.no; karoline.hoibo@uis.no; stig.solemsli@uis.no; egil.kristensen@uis.no; arne.endresen@uis.no;

Fakultetenes kvalitetskoordinatorer - SV - TN - UH - UK - HH-UiS - HV

stig.helleren/anne.helliesen?  ingeborg.nymoen@uis.no; fredrik.skaar@uis.no; aslaug.lunde? lene.k.hoff? ????

Rektor, AMU-leder, Studentprest, Leder av enhet for studentservice

Klaus Mohn, Lone Litlehamar, Leni Mæland, Marianne Simonsen

Klaus Mohn <klaus.mohn@uis.no>;  lone.litlehamar@uis.no; leni.meland@uis.no; marianne.simonsen@uis.no

Sekretariat

Veslemøy Hagen <veslemoy.hagen@uis.no>; Eilef Johan Gard <eilef.j.gard@uis.no>; Marit Cecilie Farsund <marit.c.farsund@uis.no>; Kristofer Rossmann Henrichsen <kristofer.henrichsen@uis.no>;