en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Læringsmiljøutvalgets rapporter og planer

På denne siden finner du årsrapportene for læringsmiljøutvalget (LU), med utvalgets plan for det etterfølgende år. Siden 2012 har utvalgets rapporter og planer fulgt kalenderåret, og inngår i universitetets samlede planleggings-, budsjetterings- og rapporteringsprosess (PBR-prossessen).

Universitetets «Kvalitetssystem for utdanning 2020» ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2020. Det nye kvalitetssystemet omfatter at «Det skal legges til rette for et godt helhetlig læringsmiljø som ivaretar fem sentrale aspekt; fysisk, psykososialt, pedagogisk, organisatorisk og digitalt læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget skal behandle samlet rapport om arbeidet med læringsmiljø ved institusjonen slik det fremkommer av studieprogramrapportene» (s. 8). Siden rapporteringskravet er nytt, inngår det ikke i læringsmijøutvalgets tidligere årsrapporter som nås med lenkene nedenfor. Samlet rapport om arbeidet med læringsmiljø slik det framkommer av studieprogramrapportene vil første gang inngå i årsrapporten for 2020, som behandles på læringsmiljøutvalgsmøtet 17.02.2021.