en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foreløpige sakskart for kommende møter

Her finner du foreløpige sakskart for utvalgets kommende møter. De foreløpige sakskartene inneholder årshjulsaker og saker utvalget selv har bedt om, eller som følger opp planene utvalget har vedtatt for sitt arbeid. De foreløpige sakskartene er ikke fastsatt av utvalget, og er ikke førende for utvalgets arbeid.

Fra 1.1.2020 har de to utdanningskvalitetsutvalgene (utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget) felles møtedag. Utdanningsutvalget har møte fra morgenen av, etterfulgt av felles lunsj for de to utvalgene, og felles orienteringer for de to utvalgene. Etter fellesorienteringene avslutter utdanningsutvalget sitt møte, mens læringsmiljøutvalget fortsetter videre. Møtene avholdes vanligvis i AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus. I tilfeller der bygningene er avstengt, avholdes møtene som nettmøter. Læringsmiljøutvalget starter med felles møte med utdanningsutvalget der fellessaker behandles, og fortsetter som rent læringsmiljøutvalgsmøte etter at fellessakene er ferdige. 

LU-møte onsdag 23. september 2020:

Det foreløpige sakskart er ikke godkjent eller fastsatt av utvalgets leder og sekretær. Sakskartene for møtedagen fastsettes to uker før møtet, og publiseres da på møtetdagens side på UiS sin OpenGov-plattform. Etterhvert som sakene publiseres, blir de tilgjengelige på læringsmiljøutvalgets side på OpenGov.

 • Fellessaker med utdanningsutvalget (KU-saker)
 • LU 13/20 Konstituering av læringsmiljøutvalget 2020/21. Vedtak.
 • LU 14/20 Godkjenning av innkalling og møtereferat. Vedtak.
 • LU 15/20 Utdanningskvalitetsseminaret høsten 2020. Vedtak.
 • LU 16/20 Tillitsvalgt-ordningen for studenter. Vedtak.
 • LU 17/20 Kvalitet i studieprogram, forsinket sensur, ordinær eksamen vår 2020.  Orientering.
 • LU 18/20 Eventuelt

Øvrige orienteringssaler behandles i fellesmøtet med utdanningsutvalget.

LU-møte onsdag 18. november 2020:

Det foreløpige sakskart er ikke godkjent eller fastsatt av utvalgets leder og sekretær. Sakskartene for møtedagen fastsettes to uker før møtet, og publiseres da på møtetdagens side på UiS sin OpenGov-plattform. Etterhvert som sakene publiseres, blir de tilgjengelige på læringsmiljøutvalgets side på OpenGov.

 • Fellessaker med utdanningsutvalget (KU-saker)
 • LU 19/20 Godkjenning av innkalling og møtereferat. Vedtak.
 • LU 20/20 Læringsmiljøutvalgets årsplan for 2021.  Vedtak. 
 • LU 21/20 Rammer for utvalgets årsrapport for 2020.  Vedtak.
 • LU 22/20 Møteplan for læringsmiljøutvalet for 2021.  Vedtak.
 • LU 23/20 Forsinket sensur ved UiS, kont. eksamen vår 2020.  Orientering.
 • LU 23/20 Andre orienteringer og eventuelt. Orientering/drøfting/vedtak.
 • LU 24/20 Eventuelt

Øvrige orienteringssaler behandles i fellesmøtet med utdanningsutvalget.

 

 

Siden vedlikeholdes av Stig A Selmer-Anderssen