en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årshjul for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget ved UiS

Vedtatt av utvalgene 25.03.2014 og 26.03.2014 (sak KLU 14/14 og UU 15/14)

 

Læringsmiljøutvalget, vedtatt 25.03.2014

Utdanningsutvalet, vedteke 26.03.2014

Februar

 • Årsrapport for utvalget, foregående år. 
 • Utlysing av læringsmiljøprisen
 • Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak
 • Møteplan for kommende år
 • Årsrapport for utvalet for året som gjekk
 • Sak om utgreiingsløyve for nye studier
 • Møteplan for komande år

Mars

 • Budsjettinnspill for kommende år
 • Tema for årets fellesseminar
 • Strategisaker
 • Nasjonal og internasjonal utdanningsstrategi og -politikk
 • Tema for fellesseminaret august/september

Mai

 • Vedtak LMU-midler
 • Vedtak læringsmiljøpris
 • Revisjon av handlingsplaner (hver plan hvert annet år)
 • Eventuelle akkrediteringssaker utanom ordinær søknadsfrist

August-september

Fellesseminar

September

 • Valg av ny leder. Konstituering.
 • 2 nye studentrepresentanter
 • Oppfølging av fellesseminar, herunder eventuell saksinitiering
 • Akkrediteringssaker etter ordinær søknadsfrist
 • 2 nye studentrepresentantar
 • Oppfylgjing av fellesseminar
 • Fastsetting av undervisningsterminer for komande studieår

November

 • Utvikling og bruk av kvalitetssystemet inneværende år
 • Plan for utvalgets arbeid kommende år
 • Tema for neste års temadag  – universell utforming
 • Akkrediteringssaker som evt står over frå septembermøtet
 • Plan for utvalet sitt arbeid komande år
 • Tema for strategisak(er) i februarmøtet