en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkallinger, saksdokument og møtereferat for LU

Læringsmiljøutvalget er et sentralt utvalg som samarbeider tett med utdanningsutvalget for å gjøre studiene våre stadig bedre.

Universitetet i Stavanger benytter OpenGov som hovedplattform for informasjon om institusjonens styrer, råd og utvalg, og om deres møter og saker. Fra 1.1.2020 er det derfor læringsmiljøutvalgets side på OpenGov som er hovedkilden til informasjon om utvalget og dets møter og saker. Men mye av informasjonen som du finner der, vil også havne på denne siden, som er ment å være litt bedre tilpasset studentenes behov. Fra menyen til høyre kan du også finne ytterligere informasjon om læringsmiljøutvalget og dets arbeidsområder.

Kommende aktiviteter i LU i studieåret 2020/21:


Møte i LU onsdag 23. september 2020

Det avholdes møte i læringsmiljøutvalget onsdag 23. september 2020 kl. 11:30-14:00. Møtet avholdes som hybridmøte, der den fysiske komponenten vil være på rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, og nettkomponenten vil være på Teams. Deltakerne på styrerommet må forholde seg til de særskilte smittevernbestemmelsene som gjelder ved bruk av rommet. 

Læringsmiljøutvalgets møte starter som fellesmøte med utdanningsutvalget, og fortsetter deretter som rent læringsutvalgsmøte. Sakslisten for møtet ble fastsatt 09.09.2020, og omfatter følgende saker:

Sak Tittel Sakstype
     
LU 13/20 Konstituering av læringsmiljøutvalget 2020/21 Vedtak
LU 14/20 Godkjenning av innkalling og møtereferat Vedtak
KU 15/20 Informasjon fra prorektor Orientering
KU 16/20 Møteplan for 2021 for utdanningsutvalget og læringsmiljøutvalget Vedtak
KU 17/20 Utdannings- og læringsmiljøprisen 2020 Vedtak
KU 18/20 Kvalitetssystem for utdanning 2020 Orientering
KU 19/20 ECIU University Orientering
KU 20/20 Andre orienteringer Orientering
     
LU 15/20 Kvalitet i studieprogram, forsinket sensur, ordinær eksamen vår 2020 Orientering
LU 16/20 Kvalitet i læringsmiljø, «Si ifra»-ordningen Orientering
  Eventuelt  

Det blir en kort pause mellom KU-sakene og LU-sakene. Saksliste med lenker til saksdokumentene for læringsmiljøutvalgets møte 23.09.2020 publiseresutvalgets møteside på OpenGov 16.09.2020 (med unntak av saksdokumentet til sak LU 15/20, som publiseres straks saken er ferdig og godkjent).  


Møte i LU onsdag 18. november 2020

Det avholdes møte i læringsmiljøutvalget onsdag 18. november 2020 kl. 12:00-14:00.  Møtet avholdes som hybridmøte, der den fysiske komponenten vil være på rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, og nettkomponenten vil være på Teams. Deltakerne på styrerommet må forholde seg til de særskilte smittevernbestemmelsene som gjelder for bruk av rommet.

Læringsmiljøutvalgets møte starter som fellesmøte med utdanningsutvalget, og fortsetter deretter som rent læringsutvalgsmøte. Sakslistene for møtedagen fastsettes to uker før møtet, og publiseres deretter på nettsidene. Saksdokumentene til læringsmiljøutvalgets møte 18.11.2020 publiseres 11.11.2020. 


Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2020/21:

<Ingen aktiviteter er foreløpig gjennomført i studieåret 2020/21.>

 


Aktiviteter i LU i studieåret 2019/20:

Møte i LU onsdag 20. mai 2020:

Nettmøte i læringsmiljøutvalget onsdag 20. mai 2020 kl. 11:30-15:00.

Møtet ble avholdt som nettmøte på universitetets Zoom-plattform.

Møtet startet med fellesmøte med utdanningsutvalget (KU-saker) og fortsatte deretter som rent læringsutvalgsmøte (LU-saker). Alle møtedagens sakslister er publisert på møtedagens side på universitetets OpenGov-plattform.

Saksliste med lenker til saksdokumentene samt møtereferatet fra læringsmiljøutvalgets møte 20.05.2020 er publisert på læringsmiljøutvalgets møteside på OpenGov


Møte i LU onsdag 5. februar 2020:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 11:45-14:30.

Møtet startet med fellesmøte med utdanningsutvalget (KU-saker) og fortsatte deretter som rent læringsutvalgsmøte (LU-saker). 

Saksliste med lenker til saksdokumentene samt møtereferatet fra læringsmiljøutvalgets møte 05.02.2020 er publisert på læringsmiljøutvalgets side for dette møtet på OpenGov

Fellessaker (KU-saker) onsdag 5. februar 2020:

Læringsmiljøutvalgets saker (LU-saker) onsdag 5. februar 2020:

Se også møtereferatet fra utvalgsmøtet, eller gå til møtereferatet i pdf-format.


Seminar om utdanning og undervisning torsdag 12. desember 2019:

Prorektor for undervisning inviterte 12. desember kl 09.00 – 13.00 til seminar om kompetanseheving i undervisning, ECIU University og «challenge based learning» i Måltidets hus.

Målgruppen for seminaret var vitenskapelig ansatte, studieadministrativt personale og tillitsvalgte studenter. Seminaret inngikk i et vedtatt program for kompetanseheving ved UiS. For vitenskapelig ansatte vil deltagelse i seminarene kunne knyttes opp til utdanningsfaglige krav om 25 timers undervisningskompetanseutviklende kurs.


 Møte i LU tirsdag 12. november 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Sakene i sakslista blir aktive etterhvert som sakene blir godkjent av utvalgets leder og utvalgets sekretær. Sakene LU 47/19 Prorektor orienterer og LU 53/19 Andre orienteringer blir oppdatert løpende fram til to dager før møtet.

Se også møteboka for møtet.


Møte i LU tirsdag 15. oktober 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Møtebok for møtet.


Styremøte ved Universitetet i Stavanger 24. september 2019:

Det var prorektor for utdanning Astrid B. Eggen som hadde hovedinnlegget til dette styremøtet. Tema for innlegget var «Hva tenker det nye rektoratet om utdanningskvalitet?». Se prorektors presentasjon.  


Introduksjonsseminar onsdag 11. september 2019:

Utdanningsdirektøren inviterte i samarbeid med prorektor for utdanning til et felles introduksjonsseminar for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget onsdag 11. september 2019 kl. 09:00-13:00 på Ydalir hotell. Invitasjonen gikk til alle faste medlemmer og varamedlemmer i begge utvalgene.

Planen for seminaret var:

 • 09:00-09:10  Velkommen og presentasjonsrunde v/prorektor for utdanning og utdanningsdirektøren
 • 09:10-09:50  DEL 1: Fagleg tema v/prorektor for utdanning
 • 09:50-10:20  DEL 2: Utvala sine mandat, roller og arbeid  v/utvalgssekretariatet
 • 10:20-10:40  Pause
 • 10:40-11:00  DEL 3: Utvala sin plass i kvalitetssystemet  v/utdanningsdirektøren
 • 11:00-11:30  DEL 4: Rollefokus v/utvalgssekretariatet
 • 11:30-11:55  Oppsummering v/prorektor for utdanning
 • 12:00   Lunsj

Se hovedpresentasjonen fra seminaret (pdf).

Se prorektor for utdanning sin presentasjon (pdf).

Se utdanningsdirektørens presentasjon (pdf)


Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2018/19:

Møte i LU tirsdag 21. mai 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 23. april 2019:

Dataverkstedet, rom KE A-259 i Kjølv Egelands hus, kl. 13:30-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 12. februar 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU torsdag 29. november 2018:

Auditorium Ø-130, kl. 10.30-13.00

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 16. oktober 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU fredag 14. september 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Opplæring av nye utvalgsmedlemmer (13:30-14:30)

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2017/18:

Møte i LU tirsdag 22. mai 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 20. mars 2018:

Møtet ble avlyst.

 

Møte i LU tirsdag 6. februar 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 7. november 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 12. september 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2016/17:

Møte i LU tirsdag 23. mai 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

Møtebok for møtet.

Møte i LU tirsdag 4. april 2017:

Møtet ble avlyst.

 

Møte i LU tirsdag 14. februar 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 15. november 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 20. september 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2015/16:

Møte i LU tirsdag 24. mai 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 29. mars 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 23. februar 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 10:00-12:00.

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2014/15 og tidligere:

Bruk lenken nedenfor for å gå til siden for utvalgets aktiviteter i studieåret 2014/15 og tridligere:

Utvalgets møter og saker 2007-2015

 

Siden vedlikeholdes av Stig Selmer-Anderssen

Fellessaker (KU-saker) onsdag 5. februar 2020:

 • KU 01/20 Prorektor har ordet
 • KU 02/20 Studiebarometeret 2019
 • KU 03/20 StOr har ordet
 • KU 04/20 Studentombodet har ordet
 • KU 05/20 Utdanningsdirektøren har ordet

Læringsmiljøutvalgets saker (LU-saker) onsdag 5. februar 2020:

 • LU 01/20 Godkjenning av innkalling og møtereferat. Vedtak.
 • LU 02/20 Årsrapport for 2019 og plan for utvalgets arbeid i 2020. Vedtak.
 • LU 03/20 Læringsmiljøprisen og utdanningskvalitetsprisen. Vedtak.
 • LU 04/20 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2020. Vedtak.
 • LU 05/20 Utdanningskvalitetsseminaret våren 2020. Vedtak.
 • LU 06/20 Arbeidsgruppe for revidering av tillitsvalgtordningen - mandat for arbeidet. Orientering.
 • LU 07/20 Forsinket sensur ved UiS, ordinær eksamen høst 2019. Orientering.