en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innkallinger, saksdokument og møtebøker for LU

Her finner du informasjon om utvalgets møter, saker og øvrige aktiviteter. I menyen til høyre finner du mer informasjon om utvalget og dets arbeidsområder.

Kommende aktiviteter i LU i studieåret 2019/20:

Møte i LU tirsdag 15. oktober 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Saksliste for møtet er ikke fastsatt enda.


Møte i LU tirsdag 12. november 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Saksliste for møtet er ikke fastsatt enda.


Fellesseminar UU-LU onsdag 4. desember 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) og AR T-4 (VIP lounge/møterom) i Arne Rettedals hus, kl. 09:00-12:00.

Program for fellesseminaret er ikke fastsatt enda.


Møte i LU tirsdag 11. februar 2020:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Saksliste for møtet er ikke fastsatt enda.


Møte i LU tirsdag 24. mars 2020:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Saksliste for møtet er ikke fastsatt enda.


Møte i LU tirsdag 12. mai 2020:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Saksliste for møtet er ikke fastsatt enda.


Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2019/20:

Introduksjonsseminar onsdag 11. september 2019:

Utdanningsdirektøren inviterte i samarbeid med prorektor for utdanning til et felles introduksjonsseminar for læringsmiljøutvalget og utdanningsutvalget onsdag 11. september 2019 kl. 09:00-13:00 på Ydalir hotell. Invitasjonen gikk til alle faste medlemmer og varamedlemmer i begge utvalgene.

Planen for seminaret var:

  • 09:00-09:10  Velkommen og presentasjonsrunde v/prorektor for utdanning og utdanningsdirektøren
  • 09:10-09:50  DEL 1: Fagleg tema v/prorektor for utdanning
  • 09:50-10:20  DEL 2: Utvala sine mandat, roller og arbeid  v/utvalgssekretariatet
  • 10:20-10:40  Pause
  • 10:40-11:00  DEL 3: Utvala sin plass i kvalitetssystemet  v/utdanningsdirektøren
  • 11:00-11:30  DEL 4: Rollefokus v/utvalgssekretariatet
  • 11:30-11:55  Oppsummering v/prorektor for utdanning
  • 12:00   Lunsj

Se hovedpresentasjonen fra seminaret (pdf).

Se prorektor for utdanning sin presentasjon (pdf).

Se utdanningsdirektørens presentasjon (pdf)

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2018/19:

Møte i LU tirsdag 21. mai 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

LU 25/19 Innkalling, møtebok og eventuelt. Vedtak.

LU 26/19 Strategisk tema: Studenters suksess i høyere utdanning. Drøfting.

LU 27/19 Læringsmiljøprisen 2019Vedtak.

LU 28/19 Tildeling av midlar til læringsmiljøfremjande tiltakVedtak.

LU 29/19 Forslag til revidert kvalitetssystemVedtak.

LU 30/19 Revidering av tillitsvalgtordningen. Saken utsettes til neste møte.

LU 31/19 Læringsmiljøutvalget for studieåret 2019/20Vedtak.

LU 32/19 Utvalgets innspill til arbeidet med campusutviklingsplanVedtak.

LU 33/19 StOr orientererOrientering.

LU 34/19 Studentombudet orientererOrientering.

LU 35/19 Utdanningsdirektøren orientererOrientering.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 23. april 2019:

Dataverkstedet, rom KE A-259 i Kjølv Egelands hus, kl. 13:30-16:00.

LU 13/19 Innkalling, møtebok og eventueltVedtak.

LU 14/19 Radikalisering og voldelig ekstremisme (strategisk tema)Drøfting.

LU 15/19 Utvalgets sammensetningVedtak.

LU 16/19 Utvalgets arbeidsprosesserVedtak.

LU 17/19 Forebyggende samhandlingVedtak.

LU 18/19 Strøm i auditorier og forelesningssalerVedtak.

LU 19/19 Oppfølging av studiebarometeret 2018Orientering.

LU 20/19 Forsinket sensur, kontinuasjonseksamen høst 2018Orientering.

LU 21/19 StOr orientererOrientering.

LU 22/19 Studentombudet orientererOrientering.

LU 23/19 Utdanningsdirektøren orientererOrientering.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 12. februar 2019:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

LU 01/19 Innkalling, møtebok og eventuelt 12.02.2019Vedtak.

Strategisk tema 12.02.2019: Studiebarometeret 2018

LU 02/19 Årsrapport 2018 og plan for utvalets arbeid i 2019Vedtak.

LU 03/19 Utlysing av læringsmiljøprisenVedtak.

LU 04/19 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2019Vedtak

LU 05/19 Møteplan for utvalet 2019/20Vedtak.

LU 06/19 Revisjon av handlingsplan for universell utforming ved UiSDrøfting.

LU 07/19 Digitalt læringsmiljø - utvalgets innspill til NSO. Drøfting.

LU 08/19 Revidert kvalitetssystemOrientering.

LU 09/19 Forsinket sensur ved UiS, ordinær eksamen høst 2018Orientering.

LU 10/19 StOr orienterer 12.02.2019Orientering.

LU 11/19 Studentombudet orienterer 12.02.2019Orientering.

LU 12/19 Utdanningsdirektøren orienterer 12.02.2019Orientering.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU torsdag 29. november 2018:

Auditorium Ø-130, kl. 10.30-13.00

LU 42/18 Innkalling, møtebok og eventuelt 29.11.2018.

Strategisk tema 29.11.2018: Sektordigitaliseringen og Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning.

LU 43/18 Utvalgets årsrapport for 2018

LU 44/18 Utvalgets arbeidsplan for 2019

LU 45/18 Revisjon av kvalitetssystemet 

LU 46/18 Forsinket sensur ved UiS, kontinuasjonseksamen vår 2018

LU 47/18 StOr orienterer 29.11.2018

LU 48/18 Studentombudet orienterer 29.11.2018

LU 49/18 Utdanningsdirektøren orienterer 29.11.2018

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 16. oktober 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

LU 34/18 Innkalling, møtebok og eventuelt 16.10.2018. Vedtak.

LU 35/18 Gjennomgang og revidering av tillitsvalgtordningen for studenter. Vedtak.

LU 36/18 Utvalgets bistand i arbeidet med kompetanseheving for studieprogramledere. Vedtak.

LU 37/18 Miljøfyrtårn og miljøarbeidet ved UiS. Vedtak.

LU 38/18 Studiebarometeret 2018. Orientering.

LU 39/18 StOr orienterer 16.10.2018. Orientering.

LU 40/18 Studentombudet orienterer 16.10.2018. Orientering.

LU 41/18 Utdanningsdirektøren orienterer 16.10.2018. Orientering.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU fredag 14. september 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

Opplæring av nye utvalgsmedlemmer (13:30-14:30)

Strategisk tema, kl. 14:30: Den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent VI

LU 26/18 Konstituering av utvalget og godkjenning av innkalling 14.09.2018

LU 27/18 Godkjenning av møtebok og opptak av eventueltpunkt

LU 28/18 Opplæring av nye medlemmer - utvalgets oppfølging

LU 29/18 Studentombudet som fast observatør til læringsmiljøutvalget

LU 30/18 Forsinket sensur ved UiS, eksamen vår 2018

LU 31/18 Fellesseminaret 2018 - utsettelse

LU 32/18 StOr orienterer 14.09.2018

LU 33/18 Utdanningsdirektøren orienterer 14.09.2018

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2017/18:

Møte i LU tirsdag 22. mai 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

LU14/18 Innkalling, møtebok og eventuelt 22.05.2018.

LU 15/18 Strategisk tema: Evaluering av LMUene.

LU 16/18 Tema for UU-LU fellesseminar 2018.

LU 17/18 Læringsmiljøprisen 2018.

LU 18/18 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak - tildeling.

LU 19/18 Etiske retningslinjer for studentene.

LU 20/18 Forsinket sensur ved UiS, kontinuasjonseksamen vår 2018.

LU 21/18 LU årsrapport for 2017 og plan for 2018

LU 22/18 Læringsmiljøutvalget - møtetid og møtelengde.

LU 23/18 Læringsmiljøutvalget for studieåret 2018/19.

LU 24/18 StOr orienterer 22.05.2018.

LU 25/18 Utdanningsdirektøren orienterer 22.05.2018.

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 20. mars 2018:

Møtet ble avlyst.

 

Møte i LU tirsdag 6. februar 2018:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

LU 01/18 Godkjenning av innkalling

LU 02/18 Møtebok fra læringsmiljøutvalet 6. november 2017

LU 03/18 Strategisk tema: Orientering om departementets evaluering av læringsmiljøutvalgene ved Oxford Research. Saken presenteres i møtet.

LU 04/18 Årsrapport 2017 og plan for utvalet sitt arbeid i 2018

LU 05/18 Forsinket sensur

LU 06/18 Utlysing av læringsmiljøprisen

LU 07/18 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2018

LU 08/18 Studiebarometeret 2017. Saken presenteres i møtet.

NOKUT-frokost om Studiebarometeret mandag 5. januar kan åpnes fra denne lenken.

LU 09/18 Campusutvikling ved UiS

LU 10/18 Møteplan for studieåret

LU 11/18 StOr orienterer

LU 12/18 Utdanningsdirektøren orienterer

ShoT

Rapport Si i fra

Studentombodet

Status om digital studentekspedisjon

Handlingsplan for digitalisering

LU 13/18 Eventuelt

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 7. november 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

LU 28/17 Godkjenning av innkalling

LU 29/17 Møtebok fra læringsmiljøutvalet 12. september 2017

LU 30/17 Strategisk tema: Utvikling av læringsmiljøet – eksempel fra petroleumsgeologi. Blir presentert i møtet.

LU 31/17 Studiebarometeret 2016 - oppfølging og tiltak

LU 32/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

LU 33/17 Studentombudet

LU 34/17 Pilot i master i energi, miljø og samfunn

LU 35/17 Rapport fra Universell 2017. Muntlig rapport i møtet. Programmet kan leses her.

LU 36/17 Sensur våren 2017

LU 37/17 Plan for læringsmiljøets arbeid i 2018

LU 38/17 StOr orienterer

LU 39/17 Utdanningsdirektøren orienterer

LU 40/17 Eventuelt

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 12. september 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

LU 21/17 Innkalling, møtebok 23. mai 2017 og eventuelt

LU 22/17 Strategisk temasak: Arbeidet med skikketsnemnda
                Dosent Egil Gabrielsen legger fram saken i møtet.

LU 23/17 Gjennomgang av varslingssystemene ved UiS

LU 24/17 Gjennomføring av Studiebarometeret 2017

LU 25/17 StOr orienterer

LU 26/17 Utdanningsdirektøren orienterer

LU 27/17 Eventuelt

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2016/17:

Møte i LU tirsdag 23. mai 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 14:00-16:00.

LU 11/17 Innkalling, møtebok og eventuelt 23.05.2017

LU 12/17 Arbeid med læringsmiljø: Universitetsbiblioteket

LU 13/17 Tema for UU-LU fellesseminar 2017

LU 14/17 Evaluering av Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging

LU 15/17 Læringsmiljøprisen 2017

LU 16/17 Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017 - tildeling

LU 17/17 Retningslinjer for egenbetaling

LU 18/17 Utredning av lovverket for studenters læringsmiljø

LU 19/17 StOr orienterer 23.05.2017

LU 20/17 Utdanningsdirektøren orienterer 23.05.2017

Møtebok for møtet.

Møte i LU tirsdag 4. april 2017:

Møtet ble avlyst.

 

Møte i LU tirsdag 14. februar 2017:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

LU 01/17 Innkalling, møtebok og eventuelt

LU 02/17 Årsrapport for utvalget for 2016

LU 03/17 Utlysing av læringsmiljøprisen 2017

LU 04/17 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2017

LU 05/17 Møteplan for studieåret 2017-2018

LU 06/17 Studiebarometeret 2016 - resultater

LU 07/17 Forsinket sensur

LU 08/17 Blind klagesensur

LU 09/17 StOr orienterer

LU 10/17 Orienteringssaker og eventuelt

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 15. november 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

LU 31/16 Innkalling, møtebok og eventuelt

LU 32/16 NOKUTs forslag til ny studietilsynsforskrift

LU 33/16 Studiebarometeret 2016

LU 34/16 Plan for utvalgets årsrapport 2016

LU 35/16 Plan for utvalgets arbeid 2017

LU 36/16 Bruk av stolpetimene

LU 37/16 StOr orienterer

LU 38/16 Orienteringssaker og eventuelt

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 20. september 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:30-16:00.

LU 26/16 Innkalling, møtebok og eventuelt

LU 27/16 NOKUTs forslag til ny studietilsynsforskrift

LU 28/16 Studiebarometeret 2016

LU 29/16 StOr orienterer

LU 30/16 Orienteringssaker og eventuelt

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2015/16:

Møte i LU tirsdag 24. mai 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

LU 19/16: Innkalling, møtebok og eventuelt

LU 20/16: Læringsmiljøprisen 2016

LU 21/16: Midler til læringsmiljøfremmende tiltak 2016 - tildeling

LU 22/16: Revisjon av universitetets kvalitetssystem

LU 23/16: Forbedring av læringsmiljøet ved UiS

LU 24/16: StOr orienterer

LU 25/16: Orienteringssaker og eventuelt

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 29. mars 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 13:00-15:00.

LU 12/16 Godkjenning av innkalling til møtet 29. mars 2016
LU 13/16 Godkjenning av møtebok fra møtet 23. februar 2016
LU 14/16 Budsjettinnspill for budsjettåret 2017
LU 15/16 Tema for årets fellesseminar
LU 16/16 Eksternt medlem til LU
LU 17/16 StOr orienterer
LU 18/16 Orienteringssaker

Møtebok for møtet.

 

Møte i LU tirsdag 23. februar 2016:

Rom AR T-401 (styrerommet) i Arne Rettedals hus, kl. 10:00-12:00.

LU 01/16 Godkjenning av innkalling til møtet 23. februar 2016

LU 02/15 Godkjenning av møtebok fra møtet 10. november 2015

LU 03/16 Årsrapport for utvalget for 2015

LU 04/16 Utlysning av læringsmiljøprisen 2016

LU 05/16 Utlysing av midler til læringsmiljøfremmende tiltak

LU 06/16 Møteplan for studieåret 2016-2017

LU 07/16 Ny sammensetning av læringsmiljøutvalget

LU 08/16 Studiebarometeret 2015

LU 09/16 Pågående saker, planer og prosjekter

LU 10/16 StOr orienterer 

LU 11/16 Utvalgsreglement

Møtebok for møtet.

 

Gjennomførte aktiviteter i LU i studieåret 2014/15 og tidligere:

Bruk lenken nedenfor for å gå til siden for utvalgets aktiviteter i studieåret 2014/15 og tridligere:

Utvalgets møter og saker 2007-2015

 

Siden vedlikeholdes av Stig Selmer-Anderssen