en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forelesninger

Forelesninger hører til arbeidsdagen din som student. Men forelesninger er i tillegg også en møteplass hvor du treffer medstudenter og foreleser/faglærer, og har mulighet til å delta aktivt i læringsmiljøet. Universitetet har mange sterkt engasjerte forelesere, som vil sette stor pris på studentenes arbeid og aktive deltagelse.

For å få godt utbytte av forelesninger, er det viktig å være godt forberedt. Du som student må selv finne ut hvilken studieteknikk og forberedelse som fungerer for deg.

Er det obligatorisk for deg som student å gå på forelesninger? Mange emner har frivillige forelesninger, dersom det er obligatorisk fremmøte, vil dette stå i emnebeskrivelsen for emnet.

Forelesningene ved universitetet er som regel åpne og vil da kun være begrenset med tanke på antall sitteplasser. I løpet av studieåret vil det også komme gjesteforelesere på besøk, følg med på kalenderen!

Streaming av forelesninger

Stadig flere av forelesningene ved universitetet legges ut i form av podcast. Enkelte av forelesningene blir streamet, og er tilbudt som supplement til undervisningen. Blant annet tilbys det streaming av alle de store innføringskursene på ingeniørutdanningene ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Det gis også tilbud om streaming til de studenter som har behov for tilrettelegging. Mer om tilrettelegging kan du finne under fanen Studiehverdag - Tilrettelegging.

Universitetet er opptatt av å utvide tilbudet om streaming av forelesninger, slik at dette kan bidra til økt studiekvalitet for studentene. Samtidig er det også viktig med tilstedeværelse og den gode kontakten mellom studenter og forelesere, og digitale medier skal ikke være på bekostning av dette.

Gjøre eget opptak av forelesning

Hvis du ønsker å ta opp hele eller deler av forelesningen, må du før forelesningen starter spørre foreleser om tillatelse.

Se Retningslinjer for studenters private lydopptak av undervisning

Debatt angående lydopptak av forelesning


Retningslinjer for supplerende undervisningstiltak ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet

Institusjoner, foreninger og organisasjoner som vil drive målrettet faglig eksamensundervisning eller veiledning av studenter ved UiS i universitetet sine lokaler, ikke kan identifiseres med UiS sine emnekoder. Les hele vedtaktet fra TN her (pdf).

Student i forelesningssalen