en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Undervisning, oppgaveskriving og praksis

En viktig del av hverdagen din som student er forelesninger, oppgaveskriving og eventuelt laboratoriearbeid eller praksis. Også obligatoriske undervisningsaktiviteter er en viktig del av læringen i emnet.

UiS-studenter sitter på forelesning.

Men for å få fullt utbytte av studietiden bør du engasjere deg - også i annet enn pensum. Som student kan du i stor grad bestemme selv hvordan du ønsker å disponere tiden din og organisere hverdagen. Dette krever at du tar ansvar og har selvdisiplin, men det gir deg også muligheter til å bli en engasjert student utover det rent faglige.

På Universitetet i Stavanger kan du være aktiv i studentorganisasjoner knyttet til ditt fakultet. Studenter er representert i de fleste styrer, råd og utvalg. Det betyr at du har innflytelse enten det gjelder læringsmiljø, kvalitet i utdanningen og studieadministrasjon eller undervisnings- og læringsformer.