en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Psykiske problemer

Dersom du har en psykisk lidelse eller psykiske problemer av noe slag er det hjelp å få.

Studier med støtte (SMS)

Studier med støtte er et tilbud for studenter med psykiske helseproblemer som trenger rådgiving og tilrettelegging i studiehverdagen.  Målgruppen for prosjektet er studenter under 30 år som trenger ekstra støtte til gjennomføring av nødvendig og hensiktsmessig utdanning. Prosjektet drives av Attende på oppdrag fra NAV og er lokalisert på UiS. Du kan lese mer på Studier med støtte sine sider

SiS helse

Studentsamskipnaden i Stavanger har to psykologer og en klinisk sosionom som kan kontaktes ved behov. Du kan lese mer på SiS sine sider