en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva UiS kan gjøre

Universitetet i Stavanger ønsker å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud. Tilretteleggingen kan omfatte både fysiske forhold og pedagogiske tiltak. Vi kan være behjelpelige med rådgivning og samtale i forhold til dine behov og tilrettelegging av undervisning og eksamen.

Fysiske forhold

Målet er at bygningsmassen på campus skal være tilgjengelig for alle. Realiteten er at noen av de eldre bygningene foreløpig ikke er tilstrekkelig tilpasset bevegelseshemmede. Trenger du tilrettelegging av fysiske forhold er det viktig at du tar kontakt tidlig fordi en eventuell ombygging kan ta tid. Avgjørelser og gjennomføring av tiltak skjer i samarbeid mellom kontaktpersoner, driftsavdelingen og Statsbygg.

Adkomst

Parkeringsplasser for studenter med funksjonsnedsettelser finnes nær de enkelte bygg. Plassene er merket med handicap-symbol. Du kan bruke disse plassene dersom du har parkeringstillatelse for funksjonshemmede fra din hjemkommune. Det er gratis å parkere på universitetsområdet. Buss fra Stavanger, Sandnes og Sola kjører gjennom universitetsområdet. Universitetet har installert automatiske døråpnere i de fleste innganger.


Undervisningsrom

Følgende undervisningslokaler er tilrettelagt for hørselshemmede med teleslynger og IR anlegg:

  • Arne Rettedals hus: Alle auditorium.
  •  Ellen og Axel Lunds hus: Rødt auditorium
  • Hulda Garborgs hus: P 230, P 231, P 220
  • Kjell Arholms hus: A 1, A 2, A 3
  • Kjølv Egelands hus: Tjodhallen, E 101, E 102, A 101*
  • Elise Ottesen-Jensens hus-: stort Auditorium

* IR anlegg er installert.  En må bruke hørebøyler for å benytte anlegget. Disse får du låne i Kjølv Egelands hus i ekspedisjonen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Lesesaler

Lesesalene på universitetsområdet er åpne for alle, og fungerer etter førstemann til mølla prinsippet. Dersom du av spesielle grunner har behov for reservert lesesalsplass kan du henvende deg til kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser.

Hvilerom/ammerom

Vi har to hvilerom/ammerom på campus som er åpne for alle studenter som av helsemessige årsaker har behov for å hvile i løpet av dagen. Rommene finner du i:

Kjell Arholm hus, rom nr. U-001
Kjølv Egelands hus, rom nr. C-152

Pedagogiske tiltak

Studieprogrammene ved UiS er varierte både med hensyn til undervisnings- og eksamensformer. Noen studieprogram har også obligatoriske praksisperioder. Du må være oppmerksom på at det ikke er mulig å tilby alternative praksis- eller undervisningsformer i alle emner. Kontaktpersonene på de enkelte fakultetene kan gi opplysninger om muligheter og begrensninger innen de ulike studieprogrammene.

Læringsstøttesenteret

Universitetet i Stavanger har et eget Læringsstøttesenter (LSS)  som tilbyr blant annet:

  • Individuell akademisk veiledning (akademisk lesing og skriving, studieteknikk, tidsplanlegging)
  • Kartlegging av dysleksi (krav: norsk morsmål)
  • Kurs i akademisk lesing og skriving, studieteknikk og tidsplanlegging
  • Informasjon om rettigheter til studenter med lærevansker