en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva du selv må gjøre

Det kan oppstå utfordringer knyttet til høyere utdanning og funksjonsnedsettelser. Mange faktorer må være på plass før du kan begynne å studere. Det er derfor viktig å planlegge i god tid. Under følger en sjekkliste over ting du selv må ordne:

1. Søke om studieplass

Du kan lese mer om søknads- og opptaksprosessen på våre sider, eller på www.samordnaopptak.no Ordinær søknadsfrist for grunnstudier er 15. april. Dersom du vil søke om tidlig opptak eller spesiell vurdering er søknadsfristen 1. mars.

For å søke om tidlig opptak må du være kvalifisert innen 1. mars. Det betyr at du ikke kan søke dersom du holder på med utdanning som skal kvalifisere deg for opptak.

Du kan også søke om særskilt vurdering dersom det er grunn til å tro at karakterene dine ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner. For eksempel dersom du har vært alvorlig syk siste semester på videregående skole og av den grunn har vesentlig dårligere karakterer enn før du ble syk. Dette må dokumenteres.

Du kan lese mer om tidlig opptak og særskilt vurdering på http://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister/1-mars.html

2. Finansiering

De fleste studenter i Norge finansierer utdanningen sin med lån og stipend fra Lånekassen. Du kan lese mer på Lånekassens hjemmeside: www.lanekassen.no

For en del studenter kan det være aktuelt å søke om arbeidsavklaringspenger i stedet for lånefinansiering av studiene. Arbeidsavklaringspenger kan gis dersom din evne til å utføre lønnet arbeid er varig nedsatt eller om din mulighet til å velge yrke eller arbeidsplass er vesentlig innskrenket på grunn av helsemessige problemer. Kontakt NAV i hjemkommunen din for nærmere opplysninger: www.nav.no

3. Bolig

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) leier ut hybler og leiligeheter nær universitetsområdet. Noen boenheter er tilpasset bevegelseshemmede. For å få tildelt en av disse må du sende søknad til SiS og legge ved dokumentasjon på at du har en funksjonsnedsettelse. Søknadsfrist for studentbolig er 15. april. Du finner informasjon om studentboligene på hjemmesiden til SiS.

4. Hjelpemidler

Dersom du har et varig behov for hjelpemidler kan du søke NAV Hjelpemiddelsentral om dette. Du søker til det fylket du er folkeregistrert. Søknadsskjema og veiledning i å fylle ut søknaden får du hos NAV. Du finner mer informasjon på: www.nav.no