en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse

Det å være student er faglig utfordrende. I tillegg kommer alle studenter til universitetet med individuelle forutsetninger, som gjør at hver enkelt student angriper sine faglige gjøremål forskjellig. Alle er ansvarlige for å ta grep om sin egen studiesituasjon – for å gjøre det som trengs for at de skal kunne prestere sitt beste. En del av dette ansvaret handler om å be om hjelp når man trenger det.

Mange studenter har individuelle forutsetninger som kan føre til ekstra utfordringer med studiet. Det kan for eksempel være dysleksi, hørsels- eller synshemming, autisme, kronisk sykdom, bevegelseshemming eller psykisk sykdom. Det kan være utfordringer man bærer med seg, eller det kan være en utfordring som oppstår i løpet av studietiden. Derfor er det viktig å vite at det er mulig å få hjelp og tilrettelegging.

Tilrettelegging av studiesituasjonen kan omhandle fysiske eller praktiske forhold, eller pedagogiske tiltak. Uavhengig av hva slags tilrettelegging du kan ha bruk for, er det viktig at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig – og gjerne i god tid før studiestart – slik at vi kan samarbeide om å finne de beste løsningene for deg.

Orienter deg om ulike sider av studiehverdagen, og tenk igjennom hvilke behov du tror vil oppstå. Det er du som kjenner deg selv og din situasjon best.