en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si ifra!

Universitetet ønsker din tilbakemelding! Her kan du si ifra om alt fra små praktiske ting til alvorlige forhold som seksuell trakassering. Du kan også gi positive tilbakemeldinger.

«Let us know» pages in English

Du kan melde ifra om ting som har skjedd i undervisningen, mens du var i praksis eller på fritiden, så fremt det påvirker læringsmiljøet.

Du kan si ifra om situasjoner som involverer andre studenter og/eller ansatte. 

OBS! Ved umiddelbar fare for liv og helse: Kontakt nødetatene!
 

Alvorlige og kritikkverdige forhold

Her kan du melde fra om alvorlige hendelser som for eksempel

 • mobbing/trakassering
 • uønsket seksuell oppmerksomhet 
 • plagiat/forskningsjuks
 • økonomisk mislighold

Det skal være trygt å si ifra om kritikkverdige forhold ved UiS.

Få mer informasjon og send inn melding om alvorlige forhold her
 

Feil og mangler ved fysiske læringsmiljøet eller andre problemstillinger du møter som student

Her melder du ifra når noe må forbedres. Det kan dreie seg om

 • dårlig innemiljø (luftkvalitet, rot etc)
 • støy / uro i undervisningen
 • feil og mangler i rom eller bygninger
 • manglende universell utforming 
 • feil og mangler ved utemiljø/campus
 • vanskeligheter med å finne informasjon
 • misnøye med administrasjonen eller faglærer/foreleser ved ditt fakultet
 • utfordringer ved det psykososiale læringsmiljøet
 • mangler studenttillitsvalgt på ditt studium
 • manglende informajson på nettsidene

Få mer informasjon og send inn melding om forbedringer her
 

Positive tilbakemeldinger

Her kan du gi ros og positive tilbakemeldinger. Vi setter pris på å få beskjed når ting er bra slik at vi kan fortsette med det! Du kan også foreslå forbedringer. 

Få mer informasjon og send inn positiv tilbakemelding her


Hva synes du om disse sidene? Hvis du har tilbakemelding på informasjon eller funksjonalitet på Si ifra-sidene, kan du sende en mail til nettredaktør Hildegard Nortvedt.