en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slik går du fram

Arbeidsmiljøloven gir både rettigheter og plikter ved varsling. Både ansatte og studenter har rett til å varsle.

Rett og plikt til å varsle

Arbeidsmiljøloven gir deg rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Loven gir deg et vern mot gjengjeldelse fra universitetet og stiller krav til universitetet om å legge til rette for varsling. Reglene i arbeidsmiljøloven gjelder alle ansettelsesforhold.

Ved universitetet ønsker vi også at studenter skal varsle om kritikkverdige forhold, og legger derfor til rette for det gjennom varslingsrutinene.

Hvem skal jeg kontakte?

Ofte kan ting løses tidlig gjennom en samtale. Noen ganger viser også mistanken seg å være grunnløs. Si fra til den det gjelder, eller gå til nærmeste kontaktperson for dine studier. Du kan kontakte instituttleder eller en annen ansatt ved universitetet som du har tillit til.

Som student kan du også benytte studentenes nettbaserte meldingssystem.

Du bør si fra tidligst mulig

Når du oppdager kritikkverdige forhold, bør du varsle så snart som mulig. Om du ser at en konflikt med regelverket kan oppstå, kan du også varsle før noe har skjedd.

Gi nok fakta

For at universitetet skal kunne gripe tak i saken er det vikig at du gir videre mest mulig fakta. Si fra slik: "Jeg tror Hans Hansen mobber Ola Nordmann i administrasjonen. Mistanken bygger på følgende episoder: (fortell om episodene)".

Ikke slik: "Det foregår mobbing i administrasjonen".

Når skal man si fra?

Eksempel 1: Misbruk av studentdata

Du som student får høre at en ansatt ved universitetet har brukt dine resultater uten å henvise til deg.

Varslingssak: Ta det opp med hovedveileder, gruppeleder eller instituttleder, alt etter hva enhetens organisering tilsier eller hvem som har misbrukt dataene. Ta gjerne med en person du har tillit til i denne samtalen, Synes du ikke at du blir hørt, kan du fylle ut skjema for varsling og sende det til fakultetsdirektør. Dette er brudd på interne etiske retningslinjer og bør varsles om.

Eksempel 2: Seksuell trakassering

Anne er stipendiat, og opplever at veileder begynner å gjøre tilnærmelser. Anne vil ikke ha et forhold til han. Hun prøver å avvise han ved å virke lite interessert. Da han fortsetter å gjøre tilnærmelser kjenner hun stor uro for hvordan situasjonen kan komme til å påvirke hennes videre arbeid. Anne bestemmer seg for å si ifra til veileder at hun ikke føler seg vel med at han flørter med henne. Hun vil også gjøre ham oppmerksom på at dersom han fortsetter vil hun ta det opp med leder eller verneombud.

Varslingssak: Dersom veileder ikke endrer atferd, selv etter at leder eller verneombud har tatt tak i saken, vil formell varsling være det korrekte. Forholdet er brudd på Arbeidsmiljølovens § 4-3, statens etiske retningslinjer.


Rådfør deg med noen

Har du allerede sagt i fra uten at det hjalp? Rådfør deg med noen du stoler på. Som student kan du rådføre deg med:

Alle kan rådføre seg med tilsynsmyndighetene. Eksempler på tilsynsmyndigheter du kan rådføre deg med:


Formalisert varsling

Meld inn varselet formelt via skjema. Gjennom formalisert varsling gir du UiS bedre mulighet til å håndtere forholdet det varsles om.