en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Progresjonsregler for master i grunnskolelærerutdanning

Med de nye utvidede masterløpene på grunnskolelærerutdanningen, kommer det også nye progresjonsregler. Disse reglene gjelder kun for studenter på 1-7 og 5-10 heltid, og ikke studenter som hører til deltidsutdanningene, eller de gamle fireårige grunnskolelærerutdanningene.

Dersom man ikke følger ordinær studieprogresjon, kan man fortsette til neste årstrinn i studieprogrammet dersom man fyller følgende kriterier:

 

For å fortsette til år 2 må studenten innen semesterstart

  • ha bestått 45 studiepoeng fag og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng.
  • ha gjennomført og bestått praksis (1 uke observasjonspraksis + 4 uker praksis – med unntak av sykemelding)

For å fortsette til år 3 må studenten innen semesterstart

  • ha bestått alle emner fra 1. år og min 30 studiepoeng fra 2. år, og ha eksamensrett i resterende 30 studiepoeng.
  • ha gjennomført og bestått praksis fra år 1 og 2 (med unntak av sykemelding).

For å fortsette til år 4 må studenten innen semesterstart

  • ha bestått alle emner de fem første semestrene, og ha eksamensrett i emner i 6. semester.
  • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold).

For å fortsette til år 5 må studenten innen semesterstart

  • ha bestått alle emner fra år 1 – 3 og 45 studiepoeng fra år 4, og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng.
  • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3, samt minst en av de to praksisperiodene i år 4 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold).

 

Dette reglementet gjelder kun for følgende utdanninger: 
Grunnskolelærer 1.-7. trinn, femårig masterprogram
Grunnskolelærer 5.-10. trinn, femårig masterprogram

 

Spørsmål? 

Ta kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram. 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn
Hanne Pollack, 51 83 23 90
Kontor: HG R-226