en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentbetaling - spørsmål og svar

Har du spørsmål om studentbetalingen? Her har vi prøvd å svare på det vi tror du lurer på. Kontakt studentweb-hjelp@uis.no hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt på denne siden.

  1. Må jeg betale når jeg har fødselspermisjon?
  2. Jeg skal ikke ta noen eksamener dette semesteret, må jeg allikevel betale?
  3. Jeg skal kun ta eksamen dette semesteret, jeg har ikke tenkt å følge undervisningen. Må jeg allikevel betale for undervisningsmateriell?
  4. Jeg er på utveksling et helt semester. Må jeg betale?
  5. Kan jeg få refundert betalingen?
  6. Jeg har betalt til et annet lærested. Må jeg betale hos UiS også?
  7. Jeg venter på svar fra NAV. Kan jeg vente med å betale til jeg har fått vedtaket?
  8. Kan jeg få utsatt frist?
  9. Jeg fikk ikke betalt innen fristen. Hva kan jeg gjøre for å beholde studieretten?

 

1. Må jeg betale når jeg har fødselspermisjon?

Studenter i fødselspermisjon kan velge å betale hvis de ønsker å benytte seg av studentsamskipnadens tilbud mens de er i permisjon (bolig, barnehage, trening, helserefusjon etc.). I så fall trenger du kun å betale selve semesteravgiften – dvs medlemsavgiften til SIS – på 460 kroner.

2. Jeg skal ikke ta noen eksamener dette semesteret, må jeg allikevel betale?

Alle studenter må innfri studentbetalingen hvert semester for å opprettholde studentstatusen sin, jf Eksamensforskriftens paragraf 2-2. Unntak er studenter som er tatt opp til utdanninger normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester og enkelte oppdragsfinansierte kurs. Disse bestemmer selv om de vil betale hvis de ikke tar eksamen det aktuelle semesteret.

3. Jeg skal kun ta eksamen dette semesteret, jeg har ikke tenkt å følge undervisningen. Må jeg allikevel betale for undervisningsmateriell?

Studenter som tar eksamen skal betale hele beløpet. Enkelte videreutdanninger og opptaksfinansierte kurs er unntatt fra å betale Kopinoravgift og undervisningsmateriell. Dette vil i så fall komme fram av beløp på fakturaen. Hvem som betaler hva er normalt knyttet til hvilket studieprogram du tilhører, ikke hvordan du som student organiserer din studiehverdag. Unntaket er når du reiser ut på utveksling (se under).

4. Jeg er på utveksling et helt semester. Må jeg betale?

Studenter som reiser ut på utveksling må semesterregistrere seg og innfri studentbetalingen innen fastsatte frister for å opprettholde sin studierett. Imidlertid krever vi ikke inn Kopinoravgift og penger til undervisningsmateriell det semesteret du er ute. Beløpet du skal betale er derfor kun selve semesteravgiften (460 kr), og eventuelt frivillig bidrag til SAIH og Unicef.

5. Kan jeg få refundert betalingen?

Studenter som sier fra seg studieplassen sin kan få refundert studentbetalingen hvis de henvender seg innen betalingsfristen (1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret).

6. Jeg har betalt til et annet lærested. Må jeg betale hos UiS også?

Studenter som har opptak ved to ulike læresteder, betaler kun semesteravgift (medlemskap i studentsamskipnaden) et sted. Dvs. at hvis du allerede har betalt semesteravgift ved et annet lærested, kan du be om å bli fritatt denne betalingen (kr 460) ved UiS. I så fall må du dokumentere at du har betalt semesteravgiften et annet sted (kvittering fra bank, kopi av semesterkvittering e.l.). Dette sendes til studentweb-hjelp@uis.no. Du må fortsatt betale Kopinoravgift og undervisningsmateriell ved UiS.

7. Jeg venter på svar fra NAV. Kan jeg vente med å betale til jeg har fått vedtaket?

Dersom vedtak ikke er klart i slutten av januar/slutten av august bør du ta kontakt med oss for å avtale hva du skal gjøre. Vi anbefaler vanligvis å betale for å unngå tap av rettigheter og så heller be om refusjon hvis NAV gir avslag og det ikke er mulig for deg å benytte deg av studieplassen. Merk at vi refunderer kun hvis du har henvendt deg til oss innen betalingsfristen 1. februar/1. september og gjort avtale om dette. Ta kontakt på studentweb-hjelp@uis.no

8. Kan jeg få utsatt frist?

Ta kontakt med oss på studentweb-hjelp@uis.no hvis du mener at du har en god grunn til å få forlenget frist.

9. Jeg fikk ikke betalt innen fristen. Hva kan jeg gjøre for å beholde studieretten?

Hvis du ikke har betalt innen fristen må du snarest kontakte universitetet og søke om å få dispensasjon fra fristen. Du må du  begrunne søknaden din, jf Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2.9 - 2.: "Etter skriftlig og begrunnet søknad fra studenten, kan Utdanningsavdelingen innvilge betaling av semesteravgift, oppmelding til prøving og registrering i inntil 1 uke etter at oppmeldingsfristen er gått ut. Etter dette tidspunktet skal søknader om forsinket betaling, registrering eller oppmelding til prøving kun unntaksvis innvilges. Forholdet som ligger til grunn for søknaden skal dokumenteres." Søknader om forsinket betaling, registrering eller oppmelding sendes til studentweb-hjelp@uis.no.

Lurer du fortsatt på noe? Ta kontakt med studentweb-hjelp@uis.no.