en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentbetaling

I tillegg til å semesterregistrere seg må alle studenter betale en avgift hvert semester. Du oppretter fakturaen selv i Studentweb under "betaling".

Frist for studentbetaling er:
1. september for høstsemesteret
1. februar for vårsemesteret

Dersom du ikke gjør opp studentbetalingen kan du miste studieretten din.

Det er først når du har gjort opp studentbetalingen og har semesterregistrert deg at lærestedet sender en bekreftelse til Lånekassen slik at du kan få utbetalt lån/stipend. Det er derfor i din egen interesse å gjøre dette så raskt som mulig.

Studentbetalingen er på kr 735,-. Dette går til:
Kopinoravgift kr 205,-
Semesteravgift til studentsamskipnaden kr 460,-
Undervisningsmateriell kr 30,-
De siste 40 kronene er frivillig å betale. 20,- går til SAIH - Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond, og 20,- går til UNICEF. Hvis du ikke ønsker å betale dette bidraget er det bare å trekke fra 40 kroner fra beløpet på fakturaen. Fakturaen din vil bli gjort opp selv om du bare betaler kroner 695,-.

Refusjon av frivillig bidrag
Det er helt frivillig å betale et bidrag til internasjonalt hjelpearbeid, og ved UiS velger du på forhånd om du vil betale dette bidraget eller ei. Hvis du av en eller annen grunn har betalt og allikevel ønsker å få dette beløpet refundert, må du henvende deg direkte til organisasjonene som bidraget går til. Du finner informasjon om hvordan du går fram for å få refundert bidraget til SAIH på nettsidene deres.

Betaling for studenter som har opptak til flere læresteder
Hvis du også er student ved et annet lærested og har betalt semesteravgift der, har du rett på fritak for den delen av studentbetalingen som går til studentsamskipnaden. I så fall trekker du fra kr 460,- på beløpet du skal betale. Du bruker kidnummeret som står på fakturaen selv om du ikke betaler det opprinnelige beløpet. For at betalingen din skal bli gjort opp må du i tillegg dokumentere at du allerede har betalt et annet sted, for eksempel gjennom kvittering fra nettbank, semesterkvittering fra annet lærested eller lignende. Dokumentasjon kan leveres i Studentekspedisjonen i Arne Rettedals hus eller sendes inn på 
Digital studentekspedisjon 

Betaling for studenter som reiser ut på utveksling
Hvis du reiser ut på utveksling skal du ikke betale Kopinoravgift eller undervisningsmateriell det semesteret du er ute (men du skal fortsatt betale medlemskap i samskipnaden - dvs semesteravgiften). Studenter som reiser på utveksling skal finne en ferdig faktura i Studentweb på kroner 500,- (semesteravgift på kr 460 og frivillig bidrag på 40 korner til SAIH/Unicef). Hvis dette mangler, ta kontakt med oss. Hvis du trykker på knappen "Opprett faktura" vil du få med alle beløp, inkludert de du skal ha fritak for.

Refusjon av studentbetaling
Studenter som slutter på studiene kan få refundert studentbetalingen for det semesteret de slutter dersom de henvender seg om dette før betalingsfristen (1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret). Sluttmeldingen din må være registrert før eventuelt krav om refusjon kan behandles. Du kan be om refusjon via Digital studentekspedisjon. Her kan du også levere sluttmelding.

 

Lurer du på noe? Se "Ofte stilte spørsmål" for mer informasjon.