en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Avslutning av studierett

Studieretten opphører:

  • Dersom studenten melder at han eller hun ønsker å avslutte studiet.
  • Dersom studenten unnlater å semesterregistrere seg og gjøre opp studentbetalingen innen angitte frister.
  • Dersom studenten gjennom et nytt opptak oppnår studierett ved et annet studium ved Universitetet i Stavanger, med mindre det er forutsatt at også den tidligere studieretten skal bestå.
  • Dersom studenten i to semester på rad ikke oppnår noen studiepoeng.
  • Når studiet er fullført. Dette skjer selv om man ikke har brukt alle semester man opprinnelig fikk tildelt.

Studentene kan, før vitnemålet er utstedt, skriftlig søke om at studieretten opprettholdes i henhold til opprinnelig tildelt studierett. I slike tilfeller vil vitnemål ikke bli utstedt før studenten fremsetter krav om dette.

Vitnemål utstedes kun en gang. Dette innebærer at eventuelle eksamensresultater som er oppnådd etter at vitnemål er utstedt, ikke vil bli dokumentert på vitnemål men kun ved karakterutskrift.