en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studierett

Studieretten er utgangspunktet for alle rettigheter og plikter som student. Her kan du lese om hvordan du får studierett og hva som skal til for å opprettholde denne.

Få studierett

For å oppnå studierett må du først ha et gyldig opptak. Det kan være opptak på et studieprogram eller opptak på et enkeltemne

Les mer om opptak til UiS.

For studenter som tas opp til et studieprogram med en normert studietid på 3 år tildeles en studierett på inntil 4 år.

For studenter som tas opp til et masterstudium på 90 eller 120 studiepoeng tildeles en studierett på inntil 3 år.

For studenter som tas opp på et studieprogram med en normert studietid på 5 år tildeles en studierett på inntil 6 år.

For studenter som er tatt opp på definerte deltidsstudier tildeles en studierett på inntil ett år utover det som allerede følger av at studiet tas på deltid.

For studenter som ved opptak til studieprogram får innvilget redusert progresjonskrav, tildeles en studierett i henhold til den individuelle utdanningsplanen.

For studenter som er tatt opp på enkeltemner tildeles en studierett tilsvarende varigheten av emnet, vanligvis ett semester.

Permisjon

Studenter har rett på foreldrepermisjon i henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-5 (lovdata). Studenter kan innvilges to års permisjon. Innvilget permisjon innebærer at tildelt studietid forlenges tilsvarende.

Forlenget studierett

Dekan kan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter.

Det kan ved innvilgelse av utvidet studierett settes krav om at studiet helt eller delvis fullføres etter den fagplanen/studieplanen som gjelder på det tidspunkt søknaden innvilges. Studenten skal dokumentere de forhold som ligger til grunn for søknaden.

Informasjon for studenter på master i grunnskolelærerutdanning

For studenter som går på/er tatt opp til Grunnskolelærerstudiene er det egne regler for å beholde studieretten og opprettholde progresjonen. For nærmere informasjon om det les her.