en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentombudet ved UiS

Fra 1. januar 2015 har Universitetet i Stavanger hatt et eget studentombud. Studentombudet er en uavhengig bistandsperson for studenter ved UiS, og skal blant annet veilede, rådgi og bistå studenter, samt påse at saker får en forsvarlig og korrekt behandling.

Studentombudet er en frittstående instans og er ikke underlagt noen instruksjonsmyndighet.
Både studenter og ansatte kan varsle ombudet om kritikkverdige forhold.

Studentombudet kan også på eget initiativ iverksette og gjennomføre undersøkelser rundt behandlingen av studentsaker og andre forhold som berører studentenes situasjon, og kan dersom det finnes nødvendig fremme saker direkte for styret.

Taushetsplikt
Ombudet har taushetsplikt, og verken studenter eller universitetet har innsynsrett i Studentombudets saker.