en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Skikkethetsvurdering

Lærer- og helse- og sosialutdanningene stiller spesielle krav til studentenes skikkethet.

Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 lovfester skikkethetsvurdering. I Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning gås det nærmere inn på vurdering og behandling av saker.

Skikkethetsvurdering inngår nå i 32 utdanningsløp. Ved Universitetet i Stavanger er det ved følgende utdanninger at det foreligger en plikt til å vurdere studentenes skikkethet:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
  • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn
  • Lektorutdanning 8.-13. trinn
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Spesialpedagogikk
  • Barnevernspedagog
  • Sosialt arbeid (sosionom)
  • Sykepleie
  • Jordmor

Løpende- og særskilt skikkethetsvurdering (pdf.)

Saksgang (pdf.)

Les mer om skikkethetsvurdering og saksbehandlingen i brosjyren UiS har laget (pdf.).

Kontaktperson ved spørsmål vedrørende skikkethet;
  Lærerutdanninger: Mette Irene Hvalby: mette.hvalby@uis.no, tlf.51832392

Helse- og sosialutdanninger: Ingunn Øyre: ingunn.oyre@uis.no, tlf: 51834208