en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Diploma Supplement

Formålet med Diploma Supplement er å gi informasjon om utdanningen til internasjonal bruk.

Ved utstedelse av vitnemål ved fullført universitetsgrad, vil det automatisk bli vedlagt et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av høyere norsk utdanningssystem på engelsk. Diploma Supplement er gratis.

Vitnemålstillegget er utarbeidet etter modell utviklet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.).

Vitnemålstillegget er utformet for å gi en utfyllende beskrivelse av studiene med art, nivå, kontekst, innhold og status. Tillegget skal være fritt for enhver verdivurdering, ekvivalensvurdering eller forslag om godkjenning. Alle åtte punkter skal være fylt ut. Dersom det mangler noen opplysninger, skal dette være forklart.

Eksempel på Vitnemål og Diploma supplement utstedt ved Universitetet i Stavanger (.pdf, 1892kb)

Du kan lese mer om Diploma Supplement på NOKUT's nettsider

Here you will find more information in English