en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Viktige frister

Frist for å trekke seg fra ordinær eksamen er to uker før eksamensavvikling.

Frist for å dokumentere gyldig fravær ved eksamen er innen 5 dager etter eksamensdato.  

1. september:

Frist for semesterregistrering (herunder godkjenne utdanningsplan/oppmelding til emner) i høstsemesteret

Frist for å gjøre opp studentbetalingen for høstsemesteret

Frist for å søke om tilrettelegging av eksamen i høstsemesteret

Frist for å søke om utveksling i påfølgende vårsemester

15. september:

Frist for å søke om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling for påfølgende vårsemester

1. november:

Frist for å trekke seg fra innlevering av bachelor- og masteroppgave det semester studenten har tatt ut oppgaven

20. januar:

Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen i høstens emner

Fristen for å trekke seg fra ny/utsatt eksamen er en uke før eksamensavvikling

1. februar:

Frist for semesterregistrering (herunder godkjenne utdanningsplan/oppmelding til emner) i vårsemesteret

Frist for å gjøre opp studentbetalingen for vårsemesteret

Frist for å søke om tilrettelegging av eksamen i vårsemesteret

Frist for å søke om utveksling i påfølgende høstsemester

15. februar:

Frist for å søke om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling for påfølgende høstsemester

1. april:

Frist for å trekke seg fra innlevering av bachelor- og masteroppgave det semester studenten har tatt ut oppgaven

1. august:

Frist for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen i vårens emner

Fristen for å trekke seg fra ny/utsatt eksamen er en uke før eksamensavvikling