en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Personvern og oppgaveskriving - må jeg søke om tillatelse?

Skal du intervjue noen som del av oppgaveskrivingen, eller sende ut et nettbasert spørreskjema? Eller holder du på med et prosjekt med mål om å fremskaffe kunnskap om helse eller sykdom? Da er det godt mulig at du må melde prosjektet ditt til NSD, eller søke tillatelse hos REK.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Studentprosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til NSD hvis meldeplikt oppstår.

Ta NSDs test for å finne ut om ditt prosjekt er meldepliktig.

Meldeplikt oppstår når personopplysninger behandles ved manuell systematisering av sensitive opplysninger (ordnet etter navn/fødselsnummer) og/eller datamaskinliknende utstyr (dokumenter/lyd/bildefiler behandlet på pc, minnepenn eller smarttelefon), når:

  • datamaterialet inneholder navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn
  • datamaterialet kan spores tilbake til e-post/IP-adresse (f.eks. nettbaserte spørreskjema)
  • enkeltpersoner kan gjennkjennes indirekte via kombinerte bakgrunnsopplysninger
  • referansenumre i datamaterialet viser til en adskilt navneliste (koblingsnøkkel)

Meldeplikt gjelder selv om all informasjon fra prosjektet er anonym. Det er måten personopplysninger behandles på som avgjør om prosjektet må meldes.

Hvis prosjektet må meldes skal skjema sendes senest 30 dager før datainnsamlingen starter, og du må få tilbakemelding fra personvernombudet før oppstart.


Det er formålet med prosjektet ditt som avgjør om du må søke godkjenning hos REK eller melde prosjektet til personvernombudet (NSD).


Regional etisk komite (REK)

REK skal forhåndsgodkjenne blant annet medisinske og helsefaglige forskningprosjekter og dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning.

Medisinsk og helsefaglig forskning bruker vitenskapelig metode for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom. Forskningen kan gjøres på mennesker (også helseopplysninger fra intervju, observasjon eller spørreskjema) eller humant biologisk materiale.

Eksempler på studentprosjekter som skal søke REK:

  • Studentoppgaver som skal oppfylle vitenskapelige krav, med formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom.
  • Utprøvende behandling med annet primært formål enn helsehjelp til enkeltpasient.
  • Bruk og utlevering av personidentifiserbare opplysninger og indirekte identifiserbare opplysninger fra ett eller flere (koblete) sentrale/lovbestemte helseregistre. 
  • Bruk av personidentifiserbare opplysninger og vurderinger om helseforhold.


Har du spørsmål? Ta kontakt med veileder, som også har ansvar for å søke NSD og REK.