en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentenes rolle i kvalitetssystemet

I junimøtet til styret ved UiS i 2019 ble nytt kvalitetssystem vedtatt. Med nytt kvalitetssystem kommer det nye rutiner og prosesser for både studenter og ansatte.

Det nye kvalitetssystemet setter høyere krav til det kontinuerlige kvalitetsarbeidet ved UiS enn det tidligere har vært, spesielt med tanke på krav om dokumentering av arbeidet som blir gjort.

Kvalitet i utdanningen er et felles ansvar mellom de ansatte og studentene. Som studenter er det forventet at dere deltar aktivt i undervisningen, svarer på evalueringer ærlig og nøyaktig (både interne emneevalueringer, samt nasjonale undersøkelser som studiebarometeret og SHOT), samt deltar aktivt i dialoger med emneansvarlige, slik at emnene kan utvikle seg i en positiv retning i fremtiden.

I utarbeidelsen av det nye kvalitetssystemet er det trukket ut syv spesielt viktige faktorer for å måle kvalitet i utdanning, disse er: Engasjement, tilbakemelding, undervisning, læringsutbytte, arbeidslivsrelevans, internasjonalisering, og forskningsbasert utdanning og undervisning. Det nye kvalitetssystemet er dialogbasert, og hver dialog blir dokumentert ved et referat som skal brukes som en del av dokumentasjonen for dialogen i neste ledd. I figuren under ser dere dialogprosessen, og hvordan den beveger seg fra en dialog med dere og faglærer, helt til toppen med rektor og fakultetsledelse. Deres tilbakemeldinger på emnenivå blir altså grunnlaget for hver dialog oppover i systemet.

I praksis vil det nye kvalitetssystemet bety at dere som studenter får større påvirkningskraft over deres programmer, dere skal kunne se hvordan deres tilbakemeldinger blir tatt hensyn til i hele organisasjonen, og dere deltar i flere dialoger og evalueringer. Delene av dialogprosessen studentene deltar i er:

1. Tidligdialog: En dialog mellom studenter og faglærer tidlig i semesteret, slik at tilbakemeldingene fra dere kan bli tatt hensyn til, og små justeringer i emnet kan gjøres i samme semester. Større endringer må noteres i referatet og bli tatt med videre til årlig emnerevisjon. Faglærer skal initiere tidligdialogen, mens studentene skal skrive referatet fra samtalen, og laste dette opp på canvas (slik at dere er sikre på at viktige poeng fra dere blir tatt med videre)

2. Standardisert emneevaluering: En standardisert evaluering av emner. Evalueringen vil foregå inne på Canvas gjennom verktøyet EvaluationKit, minimum en tredjedel av alle emnene skal bli evaluert hvert år, slik at alle emner blir evaluert over en 3-års periode. Emneevalueringen fokuserer på de syv faktorene plukket ut som spesielt viktige for kvalitet i utdanning. Evalueringen er anonym, og det er viktig at alle svarer så nøye og ærlig som mulig for at UiS skal være klar over hva dere virkelig synes om studiene deres.

3. "Dialog 2": Dette er dialogen emneansvarlig tar med studenter etter resultatene av emneevalueringen er klar. I denne dialogen diskuteres resultatene fra evalueringen, tidligdialogen, samt andre refleksjoner og observasjoner både studenter og emneansvarlig har hatt gjennom semesteret. Faglærer skriver referat fra dialogen, som blir tatt videre til den årlige emnerevisjonen.

4. "Dialog 3": I denne dialogen er det gått videre fra kvalitet i emner til kvalitet i studieprogram. I denne dialogen er det studenttillitsvalgte som representerer studentene i dialog sammen med emneansvarlig, studieprogramleder, samt fagfellesskap/faglige fora. Referatene fra de tidligere dialogene samt emneevalueringen blir diskutert i denne dialogen, og det blir skrevet referat som blir tatt med videre til oppfølgingen av dialog 3 som er den årlige emne- og programrevisjonen.

(For å se fullstendig prosessbeskrivelse, last ned denne PDF-filen )

 

Kvalitet skal være i fokus på en institusjon som UiS, og det vil bli lagt vekt på det nye kvalitetssystemet den kommende tiden. Vi skal blant annet ha kvalitetsmåned i Oktober, hvor dere alle vil få mer informasjon om systemet og dets funksjoner.