en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

UiS-studenters rolle i kvalitetssystemet for utdanning

I juni 2020 ble det vedtatt et nytt kvalitetssystem ved UiS. Her kan du lese mer om hva dette betyr for deg som student

Kvalitet i utdanningen er et felles ansvar mellom de ansatte og studentene.
Som student er det forventet at du deltar aktivt i undervisningen og svarer på evalueringer ærlig og nøyaktig (både interne emneevalueringer, samt nasjonale undersøkelser som studiebarometeret og SHOT). Det er også viktig at du deltar i dialoger med emneansvarlige, slik at emnene kan utvikle seg i en positiv retning. 

Fakultetet har ansvar for utpeking/valg av studenttillitsvalgte.

Nedefor ser du de forskjellige rollene studenter har i kvalitetssystemet

Studenttillitsvalgte

Studenttillitsvalgte har et særlig ansvar for studentmedvirkning. Studentene er også representert i styrer, råd og utvalg med følgende roller:

  • Emnetillitsvalgt; student som er tillitsvalgt for ett eller flere emner
  • Studietillitsvalgt; student som er tillitsvalgt for et studium
  • Representanter i sentrale og fakultære styrer, råd og utvalg

StOr

StOr har et medansvar for at det blir valgt studenttillitsvalgte på alle trinn i alle studieprogram og eventuelt andre hensiktsmessige nivåer, f.eks for frittstående emner. StOr har også et medansvar for opplæring av de studenttillitsvalgte i deres rolle i kvalitetssystemet. 

UiS DC

UiS DC er interesseorganisasjonen for ph.d.-kandidater. UiS DC har ansvar for oppnevning av representanter i sentrale og fakultære utvalg.

Ph.d.-kandidater skal være representert i følgende råd, utvalg og styrer:

  • Fakultetenes doktorgradsutvalg
  • Utdanningsutvalget
  • Læringsmiljøutvalget
  • Forskningsutvalget
  • Forskningsetisk utvalg