en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitetsutval

Kvalitetsutvala på fakulteta arbeider med sikring og utvikling av studiekvalitet i tråd med kvalitetssystemet. Studentar kan fremje saker som har med studiekvalitet å gjere gjennom dei to studentrepresentantane som sit i utvalet på deira fakultet.

Oversyn over dei ulike kvalitetsutvala finn du under dei ulike fakulteta.