en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Emner og studietilbud i entreprenørskap og innovasjon

Universitet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

Hvis du har spørsmål angående innovasjon og entreprenørskap, ta kontakt med daglig leder for senter for entreprenørskap.

Oversikten over emneporteføljen ved UiS innenfor entreprenørskap og innovasjon er ikke uttømmende. Merk at endringer kan forekomme. Se www.uis.no for oppdatert studie- og emnetilbud.

 

Følgende emner relatert til entreprenørskap og innovasjon er åpne for alle kvalifiserte studenter ved UiS:

BACHELORNIVÅ:
BØK 385 Entrepreneurship and Business Plan (10 studiepoeng)

MASTERNIVÅ:
MØA 415  Knowledge-based Entrepreneurship (10 studiepoeng)
MØA 205 Supply Chain & Lean Management
MØA 416 Management of Innovation (10 studiepoeng)
MØA 315  Economics of Innovation (10 studiepoeng)
MØA 305 Perspectives on Innovation (10 studiepoeng)

PhD-NIVÅ:
TN910 Innovasjon og prosjektforståelse (5 studiepoeng)

STUDIEPROGRAM:
Merk at Handelshøgskolen ved UiS også tilbyr en spesialisering i innovasjon innenfor masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonomistudiet).


ANDRE KURS
I tillegg finnes det flere emner oppført i ulike studieprogram ved UiS hvor temaer innenfor entreprenørskap og eller innovasjon er integrert.

Listen nedenfor er ikke fullstendig. Ved å søke i studie- og emnekatalogen på www.uis.no etter tema som entreprenørskap og innovasjon finner du ut hvordan dette er tilrettelagt og berørt i det enkelte studieprogram.

Utvalgt liste over enkeltemner som inneholder entreprenørskap og/eller innovasjon ved UiS:

Emne

Program

Fra emnet

BDA840 Arbeidslivskunnskap

5 stp

Ba i dans

Læringsutbytte: Studenten skal kunne gjøre rede for entreprenørielle egenskaper/evner: nettverking, søknadsskriving, karriereplanlegging og utvikling.

 

BUM303 Musikkformidling

10 stp

 

Ba i utøvende musikk

Innledning: Emnet gir et tilbud om kompetanse i entreprenørskap i utøvende musikkutdanning ved IMD.

FIN170 Teknologi og samfunn - Forkurs for ingeniørutdanning

 

Forkurs for ingeniørutdanning

Læringsutbytte: Studentene skal få en positiv holdning til innovasjon og entreprenørskap

GLU1P30 Praksis 3. år

GLU1P40 Praksis 4. år

GLU1P45 Praksis 4. år

 

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

Innledning: Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap.

ING200 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

10 stp

 

Ulike ba-program på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Innledning: Innføring i bedriftsøkonomi og entreprenørskap.

BBDBAC Bacheloroppgave

15 stp

Ba Barnehagelærer

Læringsutbytte: Studenten har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.

 

BRE320 Årsregnskap

15 stp

Ba i regnskap og revisjon

Læringsutbytte: Studenten kan bidra og støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser.

 

BSS220 Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse

10 stp

 

Bachelor i sosiologi

Læringsutbytte: Kandidaten skal kjenne til faglig nytenkning og innovasjonsprosesser.

BØK385 Entrepreneurship and Business Plan

Bachelorprogram på Handelshøgskolen UiS

Læringsutbytte: Objectives in the course:

- How ideas or research can become commercialized.

- What characterizes innovation

- How an idea can be turned in to a business concept

- What it takes to realize a business idea

 

 

 

MØA415 Knowledge-based entrepreneurship

Masterprogram på Handelshøgskolen UiS

Læringsutbytte: The main objective of the course is to explore how ideas or research can become commercialized into a business concept.

IND620 Entreprenørskap i teknologibedrifter

10 stp

Master på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Innledning: Emnet omhandler etablering og drift av kunnskapsbaserte virksomheter. Fundamentet for emnet er en forretningsplan som klart definerer de ulike elementene som er viktige for å bygge en bedrift.

 

MØA305 Business innovation

Masterprogram på Handelshøgskolen UiS

Læringsutbytte (kunnskap):

On completion of the course, students will have a broad overview of the scholarly literature on innovation, including theories of

•what innovation is

•why innovation is important in the economy

•how firms may work to promote innovation

•how regional, national and sectoral context affects firm innovation strategies, and how innovation policy may be viewed in this light

•the effects of innovation on firms and on the overall economy

MUT 200 Utdanning og samfunn

15 stp

Ma i utdanningsvitenskap

Læringsutbytte: Studenten skal ha kunnskap om institusjonsbasert innovasjonsarbeid og ledelse av kompetanseutvikling i kollegiet.

 

 

 

 

TN910 Innovasjon og prosjektforståelse

5 stp

 

Doktorgradsprogram i  teknologi og naturvitenskap

Læringsutbytte: Etter endt kurs skal kandidaten kunne vurdere behovet for, ta initiativ til og drive innovasjon.