en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mulig å søke støtte på inntil 1 million til studententreprenørskap

FORNY2020 er en del av Regjeringens satsing på studententreprenørskap. Gjennom Norges forskningsråd lyses det ut årlig inntil 25 millioner kroner til studententreprenørskap gjennom STUD-ENT.

Forny student logo
  • Har du en gründer i magen og er en nyutdannet masterstudent?
  • Har du en forretningsidé basert på kunnskap du har fått gjennom
  • studiet og som utdanningsinstitusjonen din støtter opp om?
  • Trenger du å få avklart forhold knyttet til kommersielt potensial, kunde-, marked- og teknologisk risikoforståelse?

Da kan du søke om 1 million kroner for å jobbe videre med idéen din i ett år!

Søk om STUD-ENT!

  • Du kan søke 6 måneder før, eller inntil 12 måneder etter avlagt mastergrad.
  • Du har en faglig mentor og en entreprenørskapsmentor.
  • Universitet/høyskole står som søker på vegne av studenten og bidrar med ressurser inn i prosjektet.
  • Idéen bør baseres på kunnskap du har fått gjennom studiet.
  • Midlene utbetales til nyetablert bedrift.
  • Prosjektet må ha et prosjektteam som har kommersiell og faglig gjennomføringsevne.

Utlysning finner du på: www.forskningsradet.no/utlysning/STUDENT

NB! Søknadsfrist er 13. februar 2019.

Studenter som ønsker å vite mer kan ta kontakt med Minnah F. Haniffa på UiS  snarest mulig og helst innen 1. januar da søknadsprosessen er ganske omfattende.
Se kontaktinformasjon nederst.

Hovedmålet med STUD-ENT er å bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter ved universiteter og høyskoler. Ordningen skal mobilisere til entreprenørskap blant studentene og synliggjøre at egne ideer og gründerskap er en mulig karrierevei. STUD-ENT har som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren samt å øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Kontakter på UiS: Minnah F. Haniffa UiS Senter for entreprenørskap, e-post: minnah.f.haniffa@uis.no