en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Senter for entreprenørskap

Senter for entreprenørskap (SFE) er etablert som et ledd i satsingen på innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger.

Målsettingen til senteret er gjennom ulike tiltak å bidra til styrking av utdanningstilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon ved Universitetet i Stavanger.

Senteret arbeider også for å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forsking og næringslivet i regionen.

Senter for entreprenørskap samarbeider nært med Senter for innovasjonsforskning. Midlene til opprettelse og drift av begge sentrene har sitt utspring i den generøse donasjonen fra familien Gjedebo. Begge sentrene rapporterer til samme eksterne styre.

Senter for entreprenørskap er tilknyttet Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning. Kontoret er i Måltidets hus, fjerde etasje i nærheten av Validé og studentinkubatoren Level-up.

Senter for entreprenørskap disponerer også Paviljong 13 til studentaktiviteter og ulike arrangement. Huset er opprinnelig gamle Sør-Fogn skole fra 1876, og er plassert nært hovedinngangen ved Arne Rettedals hus.

Det er i hovedsak studentforeningen Start UiS som til daglig holder til i skolehuset, eller Start UiS-huset, som de selv har "døpt" det. Her blir det holdt kurs og seminar rettet mot studenter. I tillegg har enkelte studentbedrifter mulighet for å arbeide her. Interesserte må gjerne ta turen innom!