en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gründerskolen - søk innen 15. oktober

Gründerskolen tilbyr entreprenørskapsutdanning på sommeren som kombinerer teori og praksis i verdens beste innovasjonsmiljøer. Søknadsfrist 15. oktober.

Gründerskolen er et samarbeidsprosjekt mellom flere universitet og høgskoler i Norge. Programmet er i regi av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

Det første kullet i 1999 bestod av seks studenter, men i de siste årene har opptil 150 studenter årlig deltatt på Gründerskolen. Målsettingen er å gi studenter kunnskap om og erfaring med internasjonal forretningsutvikling, med fokus på høyteknologiske oppstartsbedrifter.

Gründerskolen gir 30 studiepoeng og er godkjent for støtte fra Lånekassen. Programmet består av fire emner: introduksjonskurs på 5 studiepoeng, to 10-poengsemner som omfatter selve utanlandsoppholdet ved de ulike samarbeidsuniversitetene i utlandet, og et siste 5-poengsemne som består av to seminarer og en skriftlig oppgave.

Gründerskolen gjennomføres i hovedsak om sommeren, og studiestedene som tilbys er i San Francisco, Boston, Toronto, Singapore eller Houston.

Introduksjonskurset for Gründerskolen blir gjennomført i løpet av vårsemesteret med obligatoriske samlinger i Oslo. Emner ved UiS som etter søknad kan gi fritak for introduksjonskkurset er Knowledge-based Entrepreneurship ved Handelshøgskolen på UiS og Teknologisk innovasjon og entreprenørskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Gründerskolen er eit godt tilbod til masterstudentar ved UiS som har interesse innenfor området. For eventuelle godskriving av programmet inn i eksisterende studieprogram ved UiS må dette avklares med studiekoordinator ved de enkelt program etter spesiell søknad. Merk at de fleste studentene fra UiS som har deltatt på Gründerskolen har tatt dette som et tillegg til studiet de følger ved UiS.

Søknadsfrist er 15. oktober.

Les mer om gründerskolen her: http://www.grunderskolen.no/

Logo Gründerskolen