en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentinnovasjon og entreprenørskap

Har du som student en idé eller forretningsplan du ønsker å realisere? UiS har flere enheter, ressurspersoner og kontaktnett som kan være til hjelp.

en plante som spirer i jord plassert i en hånd Såkorn, vekst, jord, plante, Wikimedia Commons license

Universitet i Stavanger satser på innovasjon og entreprenørskap gjennom studie- og emnetilbud og med veiledningstilbud og ulike former for støtte til studenter eller studentgrupper.

På disse sidene finner du en oversikt over noen av tilbudene innenfor Innovasjon og entreprenørskap rettet mot studenter:

Senter for entreprenørskap

Senteret jobber for å styrke fagtilbudet og interessen for nyskaping og innovasjon ved Universitetet i Stavanger i vid forstand. Aktuelle tema eller fagområder kan være entreprenørskap og forretningsplan, sosialt entreprenørskap, intraprenørskap og ulike typer av innovasjon ved Universitetet i Stavanger. Her finner du også en oversikt over aktuelle studier og emner.

Start UiS

Studentforeningen Start UiS holder til i Paviljon 13/Skolehuset, eller Start UiS-huset, som de selv har "døpt" det. Start UiS er interesseforeningen for studenter som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap.

Level-Up - Studentinkubatoren

Level-Up er et kontorfelleskap hvor studenter som vil utvikle og etablere en bedrift kan få inspirasjon og hjelp i nært samarbeid med profesjonelle ressurspersoner. Studentinkubatoren er lokalisert i Måltidets hus.

Validé - Technology Trasfer Office

Validé er UiS sin offisiell partner for teknologioverføring for forskningsmiljøet, og godkjent Siva inkubator. Dette inkluderer ansvar for IPR og kommersialisering av intellektuelle verdier. Validé tilbyr også hjelp til studenter.

Gründerskolen

Gründerskolen er et studietilbud i regi av Universitetet i Oslo og tilbys i samarbeid med UIS med flere. Dette er en intensiv utdanning på masternivå som inkluderer et tomåneders opphold i enten San Fransisco, Boston, Houston eller Toronto.

Studentbedrift

Ungt Entreprenørskap Rogaland har tilbud til studenter som ønsker å etablere en studentbedrift. Dette er en rimelig og lærerrik måte å prøve ut hva som trengs for å starte en bedrift.