en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Godkjenning/innpass av emner i utdanningsplan

Når du har fått opptak ved et studieprogram ved Universitetet i Stavanger kan du søke om godkjenning/innpass for emner tatt ved andre læresteder inn i utdanningsplanen din.

1. Fyll ut skjemaet:
Søknad om innpass / godkjenning av emner

Legg ved attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrift og emnebeskrivelse med pensumlister. Dette sendes til Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger eller på e-mail: post@uis.no. Søknader som ikke er fullstendig dokumentert vil ikke bli behandlet.

2. Godkjenn utdanningsplanen din på StudentWeb. Dersom du får innvilget innpass av emner vil utdanningsplanen din bli endret av administrasjonen i ettertid.

3. Dersom du får innpass av emner, kan det være lurt å melde fra til Lånekassen at du produserer færre studiepoeng enn normert. Universitetet sender automatisk melding til Lånekassen om antall studiepoeng du har tatt per semester.

Behandling av innpass/godkjenningssaker starter i slutten av august. Du vil få skriftlig tilbakemelding fra fakultetet om utfallet av din søknad.