en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Publiseringsstipend tildelt masterstudenter ved SV-fakultetet i 2020

Universitetet har som målsetning at studenter i større grad skal involveres i forsking og utvikling. Som et tiltak har SV-fakultetet satt av midler til tre stipender for masterstudenter som ønsker å publisere en vitenskapelig artikkel basert på masteravhandlingen.

Person som skriver på PC-tastatur

Publiseringsstipendet er på 40 000,-, ett for hvert institutt. Det kom inn totalt 13 søknader i årets runde, 6 ved Institutt for sosialfag, 4 ved Institutt for medie- og samfunnsfag, og 3 ved Norsk hotellhøgskole. SV-fakultetet har gleden av å informere om at følgende studenter fikk tildelt publiseringsstipend: 

Institutt for medie- og samfunnsfag: Kaja B. Struksnæs med veileder/medforfatter Kristiane Lindland: Organisasjoner som implementerer aktivitetsbaserte kontorkonsept

Institutt for sosialfag: Agnes Akoth med veileder/medforfatter Elisabeth Enoksen: Experiences of Living Abroad – A study of Ugandan, Kenyan and Tanzanian International Students in Stavanger, Norway

Norsk hotellhøgskole: Lino Jr Samson Robles med veileder/medforfatter Torvald Øgaard: Ethical Approaches of Volunteerism in an Event-Based Tourism: The Relationship Between Justice Perceptions and Re-volunteering Intentions

Fakultetets kontaktperson for ordningen:
- Marianne Gjerlaugsen