en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SV-fakultetets krav for tileling av ny bachelorgrad

Hvis du allerede har en bachelorgrad og har startet på en ny bachelorutdanning finnes det regler for hva som må oppfylles for å få tildelt ny grad.

Spørsmål om doble grader kan rettes til administrasjonen ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag på telefon 51831500.

 

Dersom en student som allerede har fått tildelt en grad tidligere (høyskolekandidat/bachelor) ønsker å få tildelt et vitnemål for en ny grad, må følgende vilkår oppfylles:

 

Alle kravene i bachelorforskriftens § 3 skal være oppfylt.

Det må være avlagt minst nye 60 studiepoeng ved UiS.

De nye 60 studiepoengene må alle inngå i en ny fordypning på 80 sp, og må omfatte et nytt selvstendig arbeid (bacheloroppgave).

 

Vi viser til: Forskrift om godskriving av høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10. april 2006 § 2. og § 3. Denne finner du her: www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060410-0412.html