en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Retningslinjer for direkte opptak/linjeskift til 2. og/eller 3. studieår ved Norsk hotellhøgskole

Du kan søke opptak til 2. og 3. året på bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse etter Regler for overgang til bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse.

 

Søknad sendes via Søknadsweb

 

1. Søknadsfrist for direkte opptak/linjeskift til 2. eller 3. studieår er 15. april.

Søknader som kommer inn etter denne frist vil bli behandlet dersom det er ledige plasser på studiet. Hvis ikke vil søknadene bli returnert uten å bli behandlet, med melding om gjeldende frister.

 

2. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Vedlegg til søknader for direkte opptak til 2. årstrinn:

  • Vitnemål fra videregående skole (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Til studier hvor praksis er en del av opptakskravet, må gyldig dokumentasjon på dette være vedlagt søknaden.
  • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
  • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
  • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

 

b) Vedlegg til søknader om direkte opptak til 3. årstrinn:

  • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
  • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
  • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

 

3. Kriterier for opptak

Plass på kullet sjekkes ut i fra Felles Studentsystem i forhold til hvor mange som betalte semesteravgift i inneværende vårsemester.

a) 2. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 2. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse, kreves fullført og bestått 40 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

 

b) 3. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 3. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse kreves fullført og bestått 90 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

 

Søkerne blir deretter rangert etter beste karaktersnitt fra høyere utdanning som utgjør grunnlag for opptak.